ZPĚT

TCIM: INVESTICE PRO ZDRAVÍ

(asociace EUROCAM: zpráva ze setkání v Evropském parlamentu, které proběhlo 27. června 2013 – vybrané pasáže (104))

„Dne 27. června 2013 se konalo společné zasedání poslanců Evropského parlamentu, zastupujících zájmové skupiny „Poslanci Evropského parlamentu proti rakovině“ a „Poslanci Evropského parlamentu pro CAM“. Zasedání nazvané „CAM: Investice do zdraví“ se odkazovalo na pracovní dokument „Investování do zdraví“, který byl připraven útvary komise.

Napříč orgány EU panuje obecná shoda, že EU čelí rostoucí zdravotní krizi. Kombinace stárnoucí populace, stoupající výskyt chronických onemocnění jako jsou rakovina, diabetes a srdeční choroby, rostoucí zátěže duševních poruch a problému v podobě antimikrobiální rezistence, k tomu všemu se přičítá tlak na realizaci úsporných opatření v oblasti zdravotnictví. Takováto situace vyvolává otázku, zda lze uplatnit jiný přístup ke zdravotní péči než současný model, zaměřený na chorobu a farmacii, který se jeví jako nákladnější než kdy jindy. Konference probíhala v těchto souvislostech.

Setkání CAM-MAC (105) se zúčastnilo asi 60 osob, včetně europoslanců a delegátů Komise a dalších evropských institucí, jakož i zdravotnických profesních a nevládních organizací. Konferenci spolupořádali a předsedali europoslanci Alojz Peterle (Slovinsko), který osobně podstoupil léčbu rakoviny pomocí CAM, a Sirpa Pietikäinen (Finsko).

Jako jasné znamení, že Evropská komise bere CAM vážněji, vystoupil v hlavním zahajovacím projevu evropský komisař pro zdraví, pan Tonio Borg. Ve svém projevu přednesl: „Je důležitým principem farmaceutické legislativy Unie, aby pacienti měli přístup k léčivým přípravkům dle svého výběru. To zahrnuje inovativní léčiva, stejně jako tradiční bylinné a homeopatické léčivé přípravky…. Postavení pacientů posiluje. Více se dostávají do řídící pozice – postupně se ujímají péče a kontroly nad svým zdravím. Pacienti často vědí, která léčba na ně zabírá a jaká zdravotní péče je efektivní pro jejich zdravotní stav. To může zahrnovat užití komplementární medicíny.“

„Další řečníci představili současné studie týkající se ekonomické stránky CAM. Tyto studie zdá se podporují tvrzení, že široké využívání a integrace CAM by mohly potenciálně vést k úsporám nákladů pro zdravotnické systémy. Zejména jedna studie, která těžila z rozsáhlé databáze holandských pojišťoven, podle všeho dokazuje, že pacienti, jejichž praktický lékař ve své praxi užívá CAM, žijí delším a zdravějším životem, přičemž jsou méně nákladní co do celkové zdravotní péče, a to především díky sníženému užívání farmaceutických přípravků a nižší četnosti sekundárních konzultací. Rovněž byly předloženy důkazy o účinnosti a úsporách nákladů v rámci prezentace, která vychází z průkopnického zdravotnického modelu uplatňovaného v Toskánsku, Itálii, kde rozšířená integrace CAM v nemocničních zdravotních službách má pozitivní dopad na péči o pacienty a přináší také první důkazy o snižování nákladů. Toskánský region je aktivně zapojen do projektu Evropského partnerství pro boj proti rakovině (European Partnership for Action Against Cancer, EPAAC) a v souvislosti s CAM prezentuje přínos komplementární péče o onkologické pacienty v projektových debatách.

Europoslanci Peterle a Pietikäinen ve svých závěrečných řečech vyzvali Komisi EU a členské státy, aby braly vážněji potenciální přínos, který CAM přináší zdravotní péči v EU. Konkrétně vyzvali EU, aby více investovala do výzkumu účinnosti a nákladové efektivnosti CAM a podnikla kroky k uspořádání velmi zmateného a inhibičního regulačního prostředí, jež je v současnosti vytvořeno pro produkty, poskytovatele a pacienty.“

Prezentace ke stažení: https://cam-europe.eu/cam-interest-group-meetings-european-parliament