ZPĚT

VÝZKUM TCIM A JEHO VÝSLEDKY

Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014–2023 uvádí, že od roku 1999 došlo k významnému pokroku při vytváření národních výzkumných ústavů v oblasti tradiční a komplementární medicíny (T&CM) na celém světě (viz obr. 9).

Vzrůst počtu národních výzkumných ústavů zaměřených na výzkum T&CM po celém světě v letech 1999–2012 (z celkového počtu zkoumaných zemí 129).

Obr. 9 – Vzrůst počtu národních výzkumných ústavů zaměřených na výzkum T&CM po celém světě v letech 1999–2012 (z celkového počtu zkoumaných zemí 129).

Zdroj: WHO. WHO Traditional Medicine Strategy 2014–2023 [online]. www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/

 

Výzkumná centra CAM v EU

Seznam výzkumných pracovišť CAM v EU

Světová výzkumná centra CAM včetně Evropy

Výzkumy účinnosti jednotlivých oborů CAM

Evropská komise – celoevropský výzkumný projekt CAMbrella

Výzkumný plán pro komplementární a alternativní medicínu – co potřebujeme vědět do roku 2020

Výsledky výzkumů CAM