ZPĚT

Světová výzkumná centra CAM včetně Evropy

Přinášíme přehled světových výzkumných pracovišť zaměřených na výzkum terapií CAM spolu se stručným popisem jejich zaměření a činnosti. Mnohá z těchto středisek byla založena již před několika desítkami let a jejich činnost dokládá mnohaletou tradici výzkumu komplementární a alternativní medicíny v Evropě i ve světě. V mnoha případech se jedná o pracoviště při prestižních evropských i světových univerzitách.


Velká Británie

Cancer Research UK

www.cancerresearchuk.org
www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancers-in-general/treatment/complementary-alternative/research
Největší organizace pro výzkum léčby rakoviny mimo USA, evropský lídr ve vývoji nových léků proti nádorovým onemocněním, zaměřuje se i na výzkum komplementární a alternativní medicíny (CAM), včetně výzkumů léčby životní energií.

RCCM – Research Council for Complementary Medicine

www.rccm.org.uk
Charita založená v roce 1983, která se věnuje vysoce kvalitnímu výzkumu CAM založenému na důkazech.


University of Southampton – Výzkum komplementární a integrované medicíny

www.southampton.ac.uk/camresearchgroup
Výzkumná skupina komplementární a integrované medicíny na lékařské fakultě univerzity v Southamptonu, jedno z hlavních pracovišť v Anglii pro primární výzkum CAM, kombinuje výzkum CAM s konvenční medicínou už od roku 1995.


Peninsula Medical School – Exeter

sites.pcmd.ac.uk/compmed
www.cam-cancer.org/About-the-Collaboration/Peninsula-Medical-School-Exeter-UK
Mezinárodně uznávané centrum pro klinický výzkum komplementární medicíny.


University of York – Complementary Medicine Evaluation Group

www.york.ac.uk/healthsciences/research/health-policy/research/#tab-3
Zaměřuje se na vyhodnocení klinické a nákladové efektivity doplňkových terapií, které se používají pro udržení zdraví, prevenci chorob a léčbu špatného zdravotního stavu; hodnotící výzkum je zde prováděn v souladu s nejvyššími standardy s použitím randomizovaných kontrolovaných studií a systematických přehledových studií, publikovaných v běžných špičkových lékařských časopisech.


NFSH Charitable Trust Ltd – The Healing Trust

www.thehealingtrust.org.uk
www.thehealingtrust.org.uk/research
Největší a nejstarší federace duchovních léčitelů ve Velké Británii, společnost byla založena v roce 1954, zahrnuje přes 50 léčebných center po celé Velké Británii, provádí i výzkumy, které jsou následně zveřejněny na stránkách organizace.

The Haven – Breast Cancer Support Centres

thehaven.org.uk/our-research
thehaven.org.uk/our-research/haven-research-publications (publikované výzkumy)
Bezplatná služba pro pacientky s rakovinou prsu – nabízí širokou škálu emocionální, fyzické a praktické podpory, která zahrnuje více než 40 doplňkových terapií, poradenství, poradenství v oblasti výživy, cvičení, finanční poradenství a podpůrné skupiny, provádí i vlastní výzkum.

Poznámka: V Anglii, kde jsou běžně léčitelé zváni ke spolupráci s praktickými lékaři, existuje již od roku 1988 organizace The Doctor-Healer Network (17), kde se scházejí lékaři, zdravotní sestry a další pracovníci ve zdravotnictví s léčiteli. Společně se snaží nacházet, jak co nejlépe pomoci pacientům ve spojení co nejširšího spektra léčebných metod.


Německo

University of Duisburg-Essen – Lékařská fakulta

www.uni-due.de/naturheilkunde/87-0-Home.html
Výzkum a výuka v oblasti medicíny založené na důkazech a komplementární medicíny.
Je zde zkoumána např. čínská medicína a ajurvéda, vztah mysli a těla, zaměření na onkologii.

University of Freiburg – zdravotní centrum

ims.uniklinik-freiburg.de/index/clinics/naturopathie.html
Centrum pro komplementární medicínu, jedna z největších institucí v Evropě s pacienty z celého světa.
Lékaři z centra jsou odborníky pro konvenční i doplňkovou léčbu.
Vedle výzkumu poskytuje i léčebné a diagnostické služby (homeopatie, akupunktura, tradiční čínská medicína, fytoterapie atd.), ve výzkumu se zaměřuje na potenciál látek rostlinného původu při léčbě rakoviny a poruch imunitního systému.

Competence Centre for Complementary Medicine And Naturopathy – München

www.kokonat.med.tum.de
www.muemo.med.tu-muenchen.de
Kompetenční centrum (KoKoNat) pro výzkum alternativní medicíny a přírodního léčení, jedno z předních světových center pro zajištění kvalitního výzkumu v oblasti přírodní a komplementární medicíny, 20 let historie, zaměřuje se zejména na tradiční čínskou medicínu.
Nabízí i poradenství ve využití alternativních metod při léčbě rakoviny.

Klinikum Nuernberg – Klinika onkologie a hematologie

www.agbkt.de
Od roku 1989 studijní skupina s cílem zkoumat a hodnotit účinnost a bezpečnost komplementární a alternativní medicíny v péči o pacienty s rakovinou.

Charité – Universitätsmedizin Berlin

paedonko.charite.de/forschung/ag_integrative_medizin
Pracovní skupina v oddělení dětské onkologie, výzkumy na jedné z největších univerzitních nemocnic v Evropě.
Prof. Dr. med. Benno Brinkhaus – výzkum CAM.


Norsko

NAFKAM – Národní výzkumné centrum komplementární a alternativní medicíny

www.nafkam.no
Provádí výzkum alternativní medicíny, včetně léčby rakoviny.
Na fakultě medicíny univerzity Tromsø, financováno norským ministerstvem zdravotnictví.
nafkam-camregulation.uit.no – podrobné informace o regulaci komplementární a alternativní medicíny v různých státech.


Dánsko

Danish Cancer Society

www.cancer.dk
www.cam-cancer.org/About-the-Collaboration/Danish-Cancer-Society
Výzkum komplementární a alternativní medicíny, prevence a podpora pacientů s rakovinou.


Švýcarsko

Institute of Complementary Medicine

www.iki.usz.ch
Výzkumy komplementární a integrativní medicíny ve fakultní nemocnici v Curychu, včetně výzkumu léčby rakoviny.


IKOM – Institut komplementární medicíny v rámci univerzity v Bernu

www.ikom.unibe.ch
Integruje konvenční a alternativní medicínu v péči o pacienta, ve výzkumu i výuce.
Zabývá se hlavně antroposofickou medicínou, homeopatií, nervovou terapií a čínskou medicínou.Belgie

ECH – European Committee for Homeopathy

www.homeopathyeurope.org/Research
Evropský výbor pro homeopatii (ECH) reprezentuje všechny lékaře s dodatečnou kvalifikací v homeopatii, organizovaných ve 40 sdruženích v 25 evropských zemích.
Pracuje na výzkumu homeopatie.
 

Austrálie

NICM – National Institute of Complementary Medicine

www.nicm.edu.au
Národní institut komplementární medicíny pro výzkum alternativní medicíny.

ARCCIM – Australské výzkumné centrum pro komplementární a integrační medicínu v Sydney

www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/arccim
První středisko na světě pro kritický výzkum a prosazování CAM.

NIIM – Národní institut integrativní medicíny

www.niim.com.au
Největší lékařský institut integrační medicíny v Austrálii, jak výzkumem v oblasti doplňkových a integračních terapií, tak vzděláváním v této oblasti pro veřejnost i lékařskou komunitu.

PRACI – Practitioner Research and Collaboration Iniciative

praci.com.au
Pravděpodobně největší síť výzkumných pracovníků na světě pro výzkum komplementární medicíny, výzkumný projekt národního i mezinárodního významu.
 

Indie

S-VYASA Deemed University – The School of Integrative Medicine

svyasa.edu.in/academics/the-school-of-integrative-medicine/
Vedle výuky se zaměřuje na výzkum doplňkových terapií, zkoumá především jógu a vztah mysli a těla, vliv mysli na fyziologické procesy v těle.
Zkoumá i životní energii – svyasa.edu.in/bio-energy-laboratory

NIAMR – National Institute of Alternate Medicine & Research – Acupuncture Cam Therapy Institute India

Národní institut alternativní medicíny je provozován pod záštitou Mezinárodního himálajského institutu akupunktury a komplementární medicíny, nachází se ve městě Dehradun v Uttaranchal | Uttarakhand v Indii, provozují se zde kurzy ajurvédy, akupunktury, akupresury, astrologie, jógy, alternativní medicíny a také se zde provádí výzkum a vývoj v alternativní medicíně.


USA

NCCIH – National Center for Complementary and Integrative Health

nccih.nih.gov
Vědecký výzkum komplementární a integrační medicíny.
Např. se zde zkoumá vliv meditace a jógy na zmírnění bolesti, ale i akupunktura, ajurvéda, čínská medicína, léčení dotykem a mnoho dalších.
První z 27 institutů a středisek, které tvoří National Institutes of Health (NIH) v rámci amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb.

OCCAM – Office of Cancer Complementary and Alternative Medicine

cam.cancer.gov/cam
Úřad pro výzkum komplementární a alternativní medicíny v léčbě rakoviny.
Byl založen v říjnu 1998 pro koordinaci a posílení činnosti National Cancer Institute (NCI) v oblasti komplementární a alternativní medicíny (CAM).

Samueli Institute

Výzkum účinnosti komplementární a alternativní medicíny.
Zabývá se např. akupunkturou, jógou, přírodními produkty apod.
 

MSKCC – Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Mezinárodní lídr v oblasti komplementární (integrativní) onkologie – péče, vzdělávání a výzkum.
 

SIO – Society for Integrative Oncology

www.integrativeonc.org
Multidisciplinární profesní organizace pro integrativní onkologii, nezisková, umožňuje komunikaci, vzdělávání, výzkum, od roku 2003.

UMIM – University of Michigan Integrative Medicine Research Center

www.med.umich.edu/umim/research/cam.html
Provádí inovativní výzkum celostní léčby člověka, integrativní a alternativní medicíny se snahou o vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými obory.
Výzkumné centrum bylo založeno v roce 2007, předtím bylo známé jako Complementary and Alternative Research Center (CAMRC).

The Center for Integrative Medicine – University of Maryland School of Medicine

Centrum pro výzkum integrační a alternativní medicíny při univerzitě v Marylandu.
V rámci výzkumu je zde vyhodnocován vědecký základ alternativních terapií.

 

The Complementary and Integrative Medicine Program – Department of Medicine at Mayo Clinic

Program na klinice Mayo pro výzkum komplementární a integrativní medicíny snažící se reagovat na rostoucí zájem pacientů o nekonvenční léčebné metody.

MD Anderson Cancer Center – Integrative Medicine Program – The University of Texas, Houston

www.mdanderson.org
Program pro výzkum integrativní medicíny na univerzitě v Houstonu.
Je zde studována např. akupunktura, meditace, jóga při léčbě rakoviny, dále je sledováno využití rostlin a dalších přírodních látek v léčbě, dále se zkoumá vliv fyzické aktivity, výživy a stresu na zdraví.

Oregon Center for Complementary & Alternative Medicine in Neurological Disorders (ORCCAMIND)

www.ohsu.edu/xd/research/centers-institutes/neurology/orccamind/about/index.cfm
Zkoumá bez předsudků alternativní medicínu v oblasti neurologie, např. potravinové doplňky, jógu, akupunkturu, meditaci apod.
 

U.S. Department of Veterans Affairs

www.research.va.gov/topics/cam.cfm
Organizace pomáhající veteránům zvládat stres, jejím cílem je vyplnit místo chybějícího výzkumu komplementárních a alternativních léčebných metod a zjistit, které jsou účinné a bezpečné.

University of North Carolina School of Medicine – Program on Integrative Medicine

Výzkum komplementární, alternativní a integrativní medicíny v Ústavu fyzikální medicíny a rehabilitace a Neurologické klinice.

Healing Beyond Borders

Provádí výzkum metody Healing Touch (léčivý dotek), na svých stránkách uveřejňují přehled výsledků výzkumů.

Johns Hopkins Medicine

(Johns Hopkins University of Medicine & The Johns Hopkins Hospital)

Jedna z největších nemocnic na světě.
Spojuje lékaře a vědce z Johns Hopkins University of Medicine s organizacemi a zdravotnickými pracovníky v nemocnici The Johns Hopkins.
Provádí i výzkum komplementární a alternativní medicíny.

UC San Diego – Center for Integrative Medicine

Centrum se vedle péče o pacienty věnuje i výzkumu komplementární a alternativní medicíny.

IMI – Integrative Medicine Institute

Výzkum integrativní medicíny od roku 1992.

HTWF – Healing Touch Worldwide Foundation, Inc. – Houston

Nezisková společnost založená v roce 1997, metoda Healing Touch (léčivý dotek) je široce respektována a stále více přijímána, a to nejen ve Spojených státech, ale v mnoha zemích po celém světě; provádí výzkum např. na Wake Forest University School of Medicine, Stanford University Medical Center.

Wake Forest School of Medicine

Centrum pro integrativní medicínu v rámci nemocnice a vzdělávacího centra Wake Forest, provádí výzkum komplementární a alternativní medicíny.

University of Minnesota – Center for Spirituality & Healing – Minneapolis

Provádí také výzkumy v oblasti CAM, zaměřuje se na snižování stresu, čínskou medicínu apod.


Kanada

IN-CAM Research Network

www.incamresearch.ca
IN-CAM je spolupracující a interdisciplinární výzkumná komunita v Kanadě pro získávání znalostí pomocí výzkumu komplementární, alternativní a integrativní medicíny ve snaze zlepšit zdravotní péči a zdraví Kanaďanů.

University of Calgary – Canada Research Chair in Complementary Medicine

Výzkum komplementární a alternativní medicíny.


Izrael

NMRC – The Louis L. Borick Natural Medicine Research Center

Hadassah Medical Center

www.hadassah-med.com/medical-care/clinics/the-natural-medicine-research-center
Zaměřuje se na výzkum tradiční čínské medicíny, tibetské medicíny a snižování stresu.

The Israeli Society for Complementary Medicine

www.cam.org.il/inner.asp?page=English
Izraelská společnost pro komplementární medicínu, založena v roce 2002.

Rambam Health Care Campus

Jedna z nejprestižnějších izraelských nemocnic, kde se také zkoumají blahodárné účinky alternativních terapií u pacientů s rakovinou.


Jižní Korea

KIOM – Korea Institute of Oriental Medicine

Institut pro výzkum orientální medicíny, spolupracuje s WHO (Světová zdravotnická organizace).
Myeong Soo Lee, Ph.D. – hlavní vědecký pracovník institutu.

Mezinárodní výzkumná centra

ISCMR – International Society for Complementary Medicine Research

Mezinárodní společnost pro výzkum komplementární medicíny (ISCMR) je mezinárodní profesní, multidisciplinární, neziskovou vědeckou organizací, která se věnuje podpoře výzkumu komplementární a integrativní medicíny a poskytuje platformu pro výměnu znalostí a informací pro posílení mezinárodní komunikace a spolupráce.

The Center for Reiki Research – Centrum pro výzkum reiki

Na webových stránkách Centra pro výzkum reiki je uveřejněn seznam 76 nemocnic, lékařských klinik a hospiců, kde je reiki nabízena jako normální součást péče (většinou USA, ale i Kanada, Velká Británie, Argentina, Belgie, Egypt, atd.). 
Viz též www.thehealingpages.com/benefits-of-reiki-in-hospitals