ZPĚT

TCIM z ekonomického hlediska – potenciál snížení nákladů na péči

Na základě dnes již dlouhodobých praktických zkušeností spolupráce konvenční medicíny a TCIM jsou k dispozici studie posuzující přínosy této spolupráce, a to jak z hlediska léčebného účinku na pacienta, tak také z hlediska nákladové efektivity. Přehledným zdrojem informací – výčet argumentů ve prospěch TCIM – je také dokument asociace EUROCAM CAM 2020 – přínos CAM pro udržitelnou zdravotní péči v Evropě (viz str. 149).

V této kapitole se zaměřujeme na zhodnocení této spolupráce z hlediska ekonomického. Přinášíme výsledky několika zahraničních výzkumů, které potvrzují, že při kombinaci konvenční léčby a alternativních terapií dochází k významnému zvýšení efektivity léčby, což má pozitivní důsledky nejen z hlediska pacienta, ale dochází i k nezanedbatelnému snížení nákladů na zdravotní péči.

Nizozemský výzkum nákladové efektivity CAM (2006–2009)

Systematický přehled ekonomických hodnocení CAM zveřejněných v letech 2001–2010 (USA)

Studie ukazuje, že účastníci programu BHI (výuka meditace a jógy) měli o 43% nižší četnost návštěv u lékaře

Úspora nákladů u praktiků CAM