ZPĚT

Studie ukazuje, že účastníci programu BHI (výuka meditace a jógy) měli o 43% nižší četnost návštěv u lékaře

„Klíčovým názorem Benson-Henry Institutu (BHI) je to, že pacienti, kteří se vzdělávají v přístupu zaměřeném na mysl a tělo, jako např. v meditaci a józe, mohou omezit vlastní stres a zlepšovat své celkové fyzické zdraví. Správnost tohoto názoru byla prokázána v předběžné studii zveřejněné na podzim 2015 v časopise PLOS ONE. Studie zjistila, že pacienti, kteří se zúčastnili programů BHI, snížili četnost návštěv u lékaře v průměru o 43% za rok poté, co tyto programy absolvovali.

Vedoucím studie byl Dr. James E. Stahl z Institutu MGH (Massachusettské všeobecné nemocnice) pro hodnocení technologií. Dr. Stahl již dříve s BHI spolupracoval a je vedoucím divize všeobecné interní medicíny v lékařském centru Dartmouth-Hitchcock.

„Hlavním zjištěním naší studie je, že programy, které učí pacienty schopnosti vyvolat ‘relaxační reakci‘ (relaxation response) – především ti, kteří byli školeni v BHI – mohou také výrazně snížit míru využívání zdravotní péče,“ uvedl Dr. Stahl. „Tyto programy podporují stav dobrého celkového zdraví (wellness) a v našem prostředí omezených zdrojů zdravotní péče by mohly potenciálně zmírnit zátěž systémů poskytování zdravotní péče při minimálních nákladech a při nulovém reálném riziku.“

Relaxační reakce byla poprvé popsána před více než 40 lety Herbertem Bensonem, lékařem, zakladatelem a emeritním ředitelem BHI a spoluautorem studie. Oproti fyziologickému protějšku dobře zdokumentované reakce ‘bojuj nebo uteč‘ (fight-or-flight response), je relaxační reakce vyvolána postupy zahrnujícími meditaci, prohloubené dýchání a modlitbu a ukázala se jako nápomocná v léčbě poruch souvisejících se stresem, od úzkosti až po hypertenzi. Autoři této studie uvádí, že choroby související se stresem, jako úzkost a deprese, představují třetí největší příčinu zdravotních výdajů ve Spojených státech, a sice po srdečních onemocněních a rakovině, které jsou také ovlivněny stresem.

„Studie odhalují, že 60 až 90 procent návštěv u lékaře souvisí se stresem. Tento výzkum dokládá, že můžeme výrazně zkvalitnit životy našich pacientů tím, že budeme integrovat snižování stresu do našeho modelu poskytování zdravotní péče.“ uvedl Dr. Benson. „To by mohlo zlepšit celkové zdraví pacientů a dramaticky snížit jejich náklady na zdravotní péči. Je čas, aby byl tento přístup integrován do mainstreamové medicíny.“

Dalšími spoluautory této studie zveřejněné v PLOS One (37) jsou: výkonný ředitel BHI Dr. Gregory L. Fricchione; ředitel výzkumu John W. Denninger, doktor medicíny, PhD.; lékařský ředitel Darshan Mehta; výzkumní pracovníci Michelle Dossett, doktor medicíny, PhD. a Roberta Goldman; Scott LaJoie, PhD., z Univerzity v Louisville.

„Výsledky jsou slibné a to nám dává naději, že další precizní studie potvrdí závěry této zprávy,“ uvedl Dr. Fricchione. „Zavázali jsme se provádět precizní studie, protože je to dle našeho názoru velmi důležité pro dobrou kondici našeho systému zdravotní péče.““ (38)

„Techniky relaxační reakce, jako jsou meditace, jóga a modlitba, by mohly snížit potřebu služeb zdravotní péče o 43%. Toto je závěr studie sledující účastníky školícího programu zaměřeného na techniku relaxační reakce, provedené v Massachusettské všeobecné nemocnici, která je fakultní nemocnicí Harvardovy univerzity.

Předchozí studie ukázaly, že vyvolání relaxační reakce – fyziologického stavu hlubokého klidu – nejenže zmírňuje stres a úzkost, ale rovněž ovlivňuje fyziologické faktory, jako jsou krevní tlak, srdeční tep a spotřeba kyslíku.

Autoři studie také konstatují, že nemoci související se stresem, jako je úzkost a deprese, představují třetí největší příčinu výdajů na zdravotnictví ve Spojených státech, a to po srdečních onemocněních a rakovině (které jsou také ovlivněny stresem).“ (39)