ZPĚT

O nás

Tisková zpráva: Vznik Ústavu pro nemedicínské terapie, z.ú.


Účel Ústavu:

a) rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi medicínskými obory a obory tradiční, komplementární a integrativní medicíny (TCIM)

b) vytvářet podmínky pro upevnění postavení tradiční, komplementární a integrativní medicíny (TCIM) ku prospěchu veřejnosti na národní i mezinárodní úrovni

c) napomáhat k lepší informovanosti odborné i široké veřejnosti v oblasti terapií TCIM a holistické léčby, ve snaze přispět ke zlepšení kvality života, snižování nemocnosti, k lepší osvětě

d) vytvářet platformu ku prospěchu pacienta a jeho svobodného holistického (celostního) přístupu ke zdraví

e) rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými obory a terapiemi TCIM, spolupráci s orgány a institucemi tuzemskými i mezinárodními v oblasti nemedicínských terapií.


Předmět činnosti Ústavu:

a) konat a podporovat odborné kongresy, konference, projekty, expertní diskuse a prezentace

b) provádět výzkumnou, edukační a publikační činnost a osvětu v oblasti tradiční, komplementární a integrativní medicíny (TCIM)

c) realizovat a podporovat základní a aplikovaný výzkum, zpracování odborných posudků a studií

d) vytvářet platformu pro diskusi, spolupráci, vyměňování idejí, zkušeností a informací

e) podporovat a zapojovat se do činnosti PLATFORMY 2020 PRAHA


Nejčastější léčebné metody CAM a jejich třídění.

Obr. Nejčastější léčebné metody TCIM (dříve CAM) a jejich třídění.
Autor schématu KoS.

Nejčastější terapie TCIM

Jak již bylo řečeno, terapií TCIM je velké množství. Na následujících stranách uvádíme výčet nejčastějších metod TCIM s jejich stručnou charakteristikou. Jedná se vždy pouze o orientační popis pro základní představu o daném terapeutickém postupu.

ALTERNATIVNÍ LÉČEBNÉ SYSTÉMY

tradiční čínská medicína

ajurvéda

homeopatie

naturopatie

antroposofická medicína


TERAPIE  „MYSL-TĚLO“

meditace

jóga 

biofeedback


MANIPULAČNÍ A TĚLESNĚ ZALOŽENÉ TERAPIE

chiropraxe

reflexologie

osteopatie

akupunktura


BIOLOGICKY ZALOŽENÉ TERAPIE

bylinářství

fytoterapie


ENERGETICKÉ TERAPIE

duchovní léčba (Spiritual Healing)

Biotronika Josefa Zezulky

léčivý dotek (Healing Touch)

terapeutický dotek (Terapeutic Touch)

léčba biopolem (Biofield Therpy)

reiki

čchi-kung (qi gong)V České republice dosud scházel prostor pro výzkum a prezentaci práce všech oborů TCIM (tradiční, komplementární a integrativní medicíny) jako celku, tedy oborů nemedicínských terapií.
Nově vzniklý Ústav pro nemedicínské terapie si klade za cíl mimo jiné tuto mezeru zaplnit. Bude sloužit bez rozdílu všem oborům TCIM.

Jednou z nejbližších aktivit Ústavu bude spolupořadatelství celoevropské akce s názvem MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2020 PRAHA, který bude konán pod záštitou hlavního města Prahy.
Jeho hlavním cílem je vytvořit celoevropskou Platformu 2020 Praha jako jednotný informační prostor pro komunikaci nejenom napříč obory TCIM.

Podpořit nás můžete
č. účtu 2401719998/2010