ZPĚT

Terapie „mysl-tělo“

Terapie souhrnně označované jako „terapie mysl-tělo“ jsou všechny postupy, které – zjednodušeně řečeno – pracují s myslí, aby pomohly také tělu. Vycházejí z předpokladu, že mysl a tělo jsou neoddělitelně spjaty a vzájemně se ovlivňují. Stejně jako se psychická nerovnováha může projevovat fyzickými potížemi, lze také fyzické příznaky (často chronické, bez zřejmé fyzické příčiny) pozitivně ovlivňovat dosažením žádoucího psychického stavu. Do této skupiny bývají řazeny terapeutické postupy jako relaxace, meditace, řízená imaginace, různé typy kreativních terapií (arteterapie, muzikoterapie apod.), biofeedback, kognitivně-behaviorální terapie, podpůrné skupiny, ale také např. modlitba a některé typy fyzických cvičení, např. jóga nebo čchi-kung (qi gong), které ovšem na základě jejich původu a prvotního účelu lze řadit také mezi terapie energetické. (310)


meditace

- prastará technika východního původu, která je od nepaměti využívána k dosahování hlubokého duševního klidu a fyzické relaxace, ke zlepšování psychické rovnováhy, ale také k snazšímu zvládání nemocí a ke zlepšení celkového zdraví a životní pohody (311)

- existuje více druhů meditace, společné prvky jsou: klidné místo s co nejmenším rozptýlením, pohodlná tělesná pozice, zaměření pozornosti (např. vybrané slovo, předmět nebo vlastní dech) a otevřený, nezaujatý postoj umožňující rušivému prvku přijít a odejít, aniž by byl hodnocen nebo souzen

- jako doplňková terapie podle průzkumů nejčastěji pozitivně ovlivňuje vysoký krevní tlak, psychické potíže jako úzkost, stres, depresi, poruchy spánku apod. a také chronickou bolest


jóga

- technika mysli a těla, která má původ ve starověké indické filozofii

- kombinace fyzických pozic, dýchacích technik a meditace či relaxace

- existuje mnoho stylů jógy

- jako doplňková terapie má pozitivní účinky na některé typy chronických bolestí, vysoký krevní tlak, astma, úzkost, depresi nebo nespavost. (312)


biofeedback

- vznikl v 60.–70. letech 20. století

- tréningová technika, která umožňuje pacientovi získat určitou míru kontroly nad některými autonomními tělesnými funkcemi: „Biofeedback je proces, který umožňuje jednotlivci naučit se měnit fyziologickou aktivitu za účelem zlepšení zdraví a výkonu. Přesné přístroje měří fyziologickou aktivitu, jako jsou mozkové vlny, funkce srdce, dýchání, svalová aktivita a teplota kůže. Tyto nástroje rychle a přesně informace „posílají zpět“ (angl. „feed back“) uživateli. Prezentace těchto informací – často ve spojení se změnami myšlení, emocí a chování – podporuje požadované fyziologické změny. Časem mohou tyto změny přetrvávat bez dalšího používání nástroje.“ (313)

- účinně ovlivňuje stavy jako migréna, bolesti hlavy, inkontinence, vysoký krevní tlak, úzkost

- jedna z technik, tzv. neurofeedback (také známý jako EEG-biofeedback), působí na poruchy pozornosti, hyperaktivitu, poruchy autistického spektra, poranění mozku, posttraumatický stres, záchvaty a deprese, je užíván taky pro zvýšení výkonu u vedoucích pracovníků, umělců a sportovců (314)