ZPĚT

RAKOVINA A PŘÍNOS TCIM

(asociace EUROCAM: zpráva ze setkání v Evropském parlamentu, které proběhlo 27. března 2012 – vybrané pasáže (102) )

„Dne 27. března 2012 se konalo zasedání zájmových skupin poslanců Evropského parlamentu „Poslanci Evropského parlamentu proti rakovině“ a „Poslanci Evropského parlamentu pro CAM“, zaměřené na téma Rakovina a přínos komplementární a alternativní medicíny.

Cílem setkání, které bylo společnou iniciativou zájmové skupiny CAM – „Poslanci Evropského parlamentu pro CAM“ a zájmové skupiny MAC – „Poslanci Evropského parlamentu proti rakovině“, bylo informovat a vést diskusi o tom, jakou roli může hrát CAM při léčbě onkologických pacientů. Rakovina zůstává jedním z naléhavých zdravotních problémů evropských občanů a průzkumy dokládají, že více než jedna třetina onkologických pacientů v Evropě využívá komplementární a alternativní medicínu (CAM) z důvodů zvýšení schopnosti těla čelit nemoci, pomoci vyrovnávat se s vedlejšími účinky konvenční léčby, k posílení zdraví a zmírnění fyzických a/nebo duševních obtíží.

Setkání předsedal europoslanec Sirpa Pietikäinen, EPP(103) Finsko.

Na jednání MAC-CAM byli přizváni tito řečníci:

Doc. Dr. Harald Matthes, ředitel Komunitní nemocnice Havelhöhe v Berlíně, Německo

Prof. Dr. Gustav Dobos, vedoucí katedry komplementární a integrační medicíny na Univerzitě v Duisburg-Essenu, Německo

Paní Heidi Brorson z Norské onkologické společnosti, Oslo, Norsko

Europoslanec Alojz Peterle, EPP, Slovinsko.

„Dr. Matthese došel k závěru, že pacientům nejlépe poslouží kombinace konvenční medicíny a CAM, že přibývá důkazů o účinnosti CAM v léčbě onkologických pacientů, ale že je zde naléhavá potřeba dalšího výzkumu v této důležité oblasti.“

„Pan profesor Dobos ve své prezentaci představil model integrativní onkologie, jeho cíle a metodiku. Uvedl řadu vědeckých studií, které demonstrují účinnost několika jednotlivých typů CAM na vedlejší účinky chemoterapie, úzkost, únavu, depresi, motivaci změnit životní styl, na kvalitu života a na přežití onkologických pacientů.“

„Společné jednání CAM-MAC vyústilo ve shodu, že si moderní onkologie ve stále větší míře potřebuje osvojit model, ve kterém by se uplatnilo to nejlepší z obou přístupů, přičemž by jejich synergie byla aplikována na každého pacienta individuálním způsobem.

Zasedání CAM-MAC se zúčastnilo asi 40 hostů, včetně europoslanců a delegátů Komise a dalších evropských institucí, jakož i zdravotnických profesních a nevládních organizací.“

Prezentace a dokumenty ke stažení: https://cam-europe.eu/cam-interest-group-meetings-european-parliament