ZPĚT

Použité zdroje

Monografie

  • ROGALEWICZ, Vladimír, JUŘIČKOVÁ, Miroslava. Hodnocení zdravotnických technologií. Kladno, 2014. Vzdělávací materiál. ČVUT.
  • WALKER, Ian. Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada, 2013. Z pohledu psychologie. ISBN 978-80-247-3920-5.
  • YOUNGSON, Robert M. Vědecké omyly, bludy a podvrhy. Praha: H&H Vyšehradská s.r.o., 2004. Vydání 1. ISBN 80-86022-84-6.

Disertační, diplomové a bakalářské práce

  • DOLÁKOVÁ, Klára. Možnosti využití CAM (Complementary alternative medicine) v České republice. Praha, 2018. Diplomová práce. Central European Management Institute. Vedoucí práce Eva MATOUŠKOVÁ.
  • KRAJÍČKOVÁ, Pavla. Meta-analýza klinických pokusů. Brno, 2017. Disertační práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Gejza WIMMER.
  • LUPTÁKOVÁ, Adéla. Postavení nekonvenční medicíny v zemích EU, ve světě a v ČR [online]. České Budějovice, 2016. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Markéta KASTNEROVÁ [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: http://theses.cz/id/xi2mwr/Bakal_sk-prce_Adla_Luptkov.pdf

Online knihy a dokumenty