ZPĚT

Kresba Leonarda da Vinci s názvem "Vitruviánský muž"
přibližně z roku 1490 znázorňující proporce lidského těla.
 Vyjadřuje  harmonickou krásu člověka i světa.
Je symbolem humanismu, rozumu, novověkého člověka...

KONTAKT

Institut pro TCIM, z.ú.
Soukenická 21
110 00 Praha 1

e-mail: info@itcim.cz
www.itcim.cz

tel.: 721 150 871, 732 963 808

Podpořit nás můžete
č. účtu 2401719998/2010
IBAN:CZ2320100000002001719999
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX


V České republice dosud scházel prostor pro výzkum a prezentaci práce všech oborů TCIM (tradiční, komplementární a integrativní medicíny) jako celku, tedy oborů nemedicínských terapií.
Nově vzniklý Ústav pro nemedicínské terapie si klade za cíl mimo jiné tuto mezeru zaplnit. Bude sloužit bez rozdílu všem oborům TCIM.

Jednou z nejbližších aktivit Ústavu bude spolupořadatelství celoevropské akce s názvem MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2020 PRAHA, který bude konán pod záštitou hlavního města Prahy.
Jeho hlavním cílem je vytvořit celoevropskou platformu PLATFORMA 2020 PRAHA jako jednotný informační prostor pro komunikaci nejenom napříč obory TCIM.