ZPĚT

Alternativní léčebné systémy


tradiční čínská medicína

- jeden z nejstarších léčebných systémů na světě, vznik v Číně před 3–4 000 lety
- základní principy: vitální síla „čchi“, jejímž projevem je celá realita, proudí i lidským tělem, na něm je 365 akupunkturních bodů, které jsou na 12 hlavních a 8 vedlejších energetických drahách – meridiánech; celý vesmír (vč. člověka) je ovládán protikladnými silami jin a jang; rok má 5 období, existuje 5 živlů, 5 chutí, 5 emocí; den je strukturován do pásem, kdy se aktivizují nebo utlumují jednotlivé orgány
- diagnostické metody (z jazyka, z pulsu, motoriky, subj. vnímání nemoci apod.)
- léčebné postupy: výživa, akupunktura, baňkování, tělesná a dechová cvičení, masáže, smyslem je obnovit správné proudění „čchi“, důraz na prevenci (304)


ajurvéda

- tradiční indická medicína, 5000 let starý systém (nejstarší zachovalý systém léčby na světě), název znamená „věda o životě a dlouhověkosti“
- hlavním principem je život v souladu s vlastní konstitucí a s přírodními zákony; holistický, celostní přístup; nepotlačuje příznaky, ale hledá a léčí příčiny; podmínkou zdraví je rovnováha energie; charakteristické je uznávání individuálních odlišností a individuální přístup k léčbě
- postupy: individuálně založená strava, životospráva, bylinné přípravky, procedury, jóga, aromaterapie, dechová cvičení, meditace, masáže, terapie barvami a kameny, důraz na prevenci a dlouhověkost (305)

homeopatie

- založena 1810 něm. lékařem Samuelem Hahnemannem (1755–1843)
- zákl. princip: podobné se léčí podobným, tj. účinky léku podaného zdravému člověku jsou stejné jako příznaky choroby; typické je velmi vysoké ředění léků (chemicky neobsahují žádnou molekulu účinné látky), princip přenosu nehmotné informace z účinné látky do výsledného léku (306)
- léky jsou podávány nejčastěji ve formě granulí, ale jsou možné i jiné formy (masti apod.)
- léčba je individualizována, „šitá na míru“ (dva lidé mohou na tentýž problém dostat různé léky) (307)


naturopatie

- vývoj od 16.-17. st. v Evropě, zvl. v Německu (např. vodoléčba, bylinná terapie a další tradiční postupy), moderní naturopatie vznikla v první pol. 20. st. v Severní Americe a byla kodifikována v roce 1986 v USA
- hlavní zásady: v první řadě neublížit, léčit léčivou sílou přírody, léčit příčinu, léčit celého člověka, lékař jako učitel, prevence nemocí a podpora zdraví
- naturopatické teorie zahrnují tyto principy: životní síla (vis vitalis) / teorie vitality, jednota nemoci, Heringův zákon nemoci a léčby, terapeutický postup, eliminační orgány, naturopatické modality (detoxikace, revitalizace, stabilizace a regenerace), teorie toxikémie, naturopatická trojice zdraví, humorální teorie, teorie komplexních systémů (308)


antroposofická medicína

- vznikla ve 20. letech 20. stol. a vychází z duchovně-vědeckého směru zvaného antroposofie, jejímž zakladatelem byl německý filozof Rudolf Steiner (1861-1925)
- antroposofie (moudrost o člověku) chápe nemoc v kontextu osobního vývoje člověka; příčinou nemoci nejsou vnější faktory (např. infekce), ale neschopnost člověka vyrovnat se s nimi; terapeut hledá příčiny nerovnováhy nejen v těle, ale i ve vztahu pacienta k celému životu a osudu, charakteristický je celostní přístup respektující jedinečnost pacienta
- léky: minerálního, rostlinného i živočišného původu, někdy homeopatické, někdy běžné
- postupy: pasivní – masáže, vtírání, zábaly, obklady, koupele apod., aktivní – arteterapie (malování, modelování, muzikoterapie), eurytmie, psychoterapie, terapie pomocí řečových cvičení apod. (309)