ZPĚT

Úspora nákladů u praktiků CAM 

Porovnání ročních nákladů u povinného zdravotní pojištění u konvenčního lékaře a lékaře s kvalifikací CAM.
Porovnání ročních nákladů u povinného zdravotní pojištění
u konvenčního lékaře a lékaře s kvalifikací CAM.

Porovnání průměrných ročních nákladů na pacienta pro jednotlivé CAM modality v procentech (2008).
 Porovnání průměrných ročních nákladů na pacienta
pro jednotlivé CAM modality v procentech (2008).


European Parliament. Workshop Alternative Medicines 2011 [online]. Str. 55 [cit. 2016-07-17]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/workshop/join/2011/475079/IPOL-ENVI_AT(2011)475079_EN.pdf
Překlad – KoS.
Zdroj dat pro 1. graf – HP Studer, A Busato (2010). Ist ärztliche Komplementärmedizin wirtschaftlich? Schweizerische Ärztezeitung, 5 May 2010. 2010;91(18):707–711. DOI : https://doi.org/10.4414/saez.2010.15150
Dostupné z: https://saez.ch/de/article/doi/saez.2010.15150
Zdroj dat pro 2. graf – Santésuisse data pool (2008).