ZPĚT

Evropská komise – celoevropský výzkumný projekt CAMbrella

O projektu CAMBRELLA

Evropské instituce vzrůstající využívání CAM a z něho vyplývající potřebu tyto metody institucionálně uchopit začaly reflektovat od konce 90. let. Prvním krokem bylo sice velice obecné, ale již vstřícné usnesení Evropského parlamentu z roku 1997 (viz str. 130) a následné usnesení Rady Evropy z roku 1999 (viz str. 138).

V letech 2010–2012 pak za finanční podpory Evropské komise proběhl mezinárodní projekt věnovaný problematice komplementární a alternativní medicíny. Projekt byl financován v rámci 7. rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj. Tento rozsáhlý průzkum s názvem CAMBRELLA (59) přinesl již zcela konkrétní informace o situaci CAM v členských státech EU a otevřel tak cestu k dalšímu vývoji směřujícímu k budoucí koordinované institucionalizaci této různorodé sféry mimomedicínské zdravotní péče v Evropě.

V rámci projektu CAMbrella vznikla celoevropská vědecká výzkumná síť pro komplementární a alternativní medicínu tvořená 16 partnerskými institucemi z 12 evropských zemí: ze Španělska, Německa, Dánska, Velké Británie, Maďarska, Francie, Rumunska, Švédska, Itálie, Švýcarska, Norska a Rakouska. Tento tým vědeckých pracovníků měl za úkol posoudit situaci CAM v Evropě a předložit doporučení pro případné začlenění CAM do zavedeného systému zdravotní péče v EU.

Pracovní balíček
(„Work Package“)
Výzkumný úkol Pracoviště
WP 1 Úvod do terminologie CAM a definice Curyšská univerzita (University of Zurich, UZH)
WP 2 Právní postavení a regulace CAM v Evropě Univerzita v Tromsø (University of Tromsø, NAFKAM)
WP 3 Potřeby a postoje občanů k CAM Univerzita jižního Dánska (University of Southern Denmark, SDU)
WP 4 Využití CAM v Evropě – perspektiva pacientů Southamptonská univerzita, UK (University of Southampton)
WP 5 Využití CAM v Evropě – perspektiva praktiků Bernská univerzita (University of Bern, UNIBE)
WP 6 Globální perspektiva Institut Karolinska (Karolinska Institute, KI)
WP 7 Pracovní plán pro výzkum CAM v Evropě Lékařská fakulta Charité v Berlíně (University Medical Center Berlin, Charité)
WP 8 Komunikace a šíření informací Rakouská společnost pro pracovní lékařství (Österreichische Gesellschaft für Arbeitsmedizin, GAMED), Vídeň

Tab. 3 – Struktura projektu CAMbrella – pracovní balíčky, jejich výzkumný úkol a hlavní řešitelé. Autor tabulky a překlad – KoS.

Zdroj: CAMBRELLA. CAMbrella (GA No. 241951) Final Report, Reporting period: 01/01/2010 – 31/12/2012, Publishable summary [online]. cordis.europa.eu/result/rcn/57185_en.html

Výsledky výzkumného projektu CAMBRELLA

Doporučení na základě projektu CAMBRELLA

CAMBRELLA v dokumentech