ZPĚT

Výsledky výzkumného projektu CAMBRELLA

Průzkum probíhal v letech 2010 až 2012. Zjištění, ke kterým dospěl výzkumný tým CAMbrelly (60), jsou zcela v souladu s dokumenty vydanými WHO a lze je shrnout v následujících bodech:

Vysoká popularita CAM mezi pacienty EU

„…užívání specifických metod, jako akupunktura, homeopatie, (…) se za posledních 25 let ve vyspělých západních zemích exponenciálně navýšilo.“ (viz str. 104)
„Občané EU si přejí mít přístup k rozšířenému a různorodému poskytování služeb CAM.“ (viz str. 109)
„Občané vyjadřují přání podpory a uznání pro jejich užívání CAM.“ (viz str. 110)
„Občané potřebují lehce přístupné a důvěryhodné informace…“ (viz str. 110)

Vysoký počet poskytovatelů CAM v Evropě

„V 27 zemích EU + 12 dalších zemích je poskytování CAM zajištěno více než 150 000 registrovanými lékaři s dodatečnou certifikací v CAM a více než 180 000 registrovanými a certifikovanými nelékařskými praktiky CAM. To představuje až 65 poskytovatelů CAM (35 nelékařských praktiků a 30 lékařů) na 100 000 obyvatel, ve srovnání s počtem 95 praktických lékařů na 100 000 obyvatel v EU.“ (viz str. 113)

Terminologická a právní nejednotnost v rámci EU

„Organizace a regulace zdravotní péče je v rámci Evropské unie národní zodpovědností. Neexistuje společný přístup k regulaci praxe CAM v Evropě.“ (viz str. 108)
„Stav komplementární a alternativní medicíny (CAM) v Evropě se vyznačuje enormní různorodostí ve všech aspektech včetně používané terminologie, používaných metod, prevalence, stejně jako různorodým právním statusem a regulací uvnitř jednotlivých států.“ (viz str. 104)

Nedostatek spolehlivých výzkumů CAM v Evropě, zvláště v nových státech EU

„CAM je zanedbaná oblast výzkumu,…“ (viz str. 104)
„Evropský výzkum v oblasti CAM je omezený a naše znalosti o CAM jsou velmi skromné.“ (viz str. 117)
„Vědecká předpojatost brání svobodné výměně myšlenek, konceptů, léčebných technik a porovnávání klinických výsledků.“ (viz str. 117)

Nedostatek veřejné finanční podpory

„V žádné ze zemí EU se prakticky nevyskytuje žádná významná investice do výzkumné struktury nebo strategie CAM.“ (viz str. 117)
„Ve srovnání s jinými regiony, jako jsou Severní Amerika, Asie a Austrálie, je úroveň investic do CAM v Evropě nízká.“ (viz str. 104)
„Pokud jde o úroveň investic do výzkumu CAM a integraci výsledků výzkumu do zdravotní politiky a zdravotnických předpisů, Evropa výrazně zaostává za ostatními regiony jako Severní Amerika, Asie a Austrálie.“ (viz str. 116)

Na str. 103 (a následujících) uvádíme vybrané pasáže ze 
Závěrečné zprávy projektu CAMbrella, která byla prezentována v Evropském parlamentu v listopadu 2012.