ZPĚT

Výzkumná centra CAM v EU

(přehled dle CAMbrelly)

V rámci již zmíněného celoevropského průzkumu CAMbrella (2010–2012) byl vypracován seznam 112 výzkumných pracovišť CAM v EU15, který otiskujeme v plném znění na stranách 42–50 (viz tab. 1). V tabulce jsou šedou barvou označena centra, která se podílela na projektu CAMbrella.

Na mapce (viz obr. 10) vytvořené dle této tabulky CAMbrelly můžeme vidět rozmístění výzkumných center CAM v EU. Existence výzkumných center byla doložena ve státech označených zeleně, číslo vždy značí počet center. Naopak v červeně označených státech existence takovéhoto pracoviště zjištěna nebyla.

Dodatečně bylo do této mapy doplněno centrum v Belgii (ECH – European Committee for Homeopathy (16) ).

Je možné, že výzkumná centra jsou i v dalších evropských zemích, jen o nich zatím nejsou k dispozici spolehlivé informace.

Počet výzkumných center v jednotlivých zemích EU, kde se zkoumá komplementární a alternativní medicína (CAM)
Obr. 10 – Počet výzkumných center v jednotlivých zemích EU, kde se zkoumá komplementární a alternativní medicína (CAM).

Existence výzkumných center byla doložena ve státech označených zeleně, číslo vždy značí počet center. Naopak v červeně označených státech existence takovéhoto pracoviště zjištěna nebyla. Autor mapy – KoS.

Zdroje: CAMbrella. Final Report of CAMbrella Work Package 8 – CAMbrella strategy for dissemination of project findings and future networking, Annex 11: List of CAM research centres within the EU [online].
The European Committee for Homeopathy [online]. www.homeopathyeurope.org/Research