ZPĚT

60% rodinných lékařů v Německu používá CAM

V roce 2010 byla uveřejněna studie s názvem Integrace komplementární a alternativní medicíny do praxe rodinných lékařů v Německu: Výsledky celonárodního průzkumu (Integration of Complementary and Alternative Medicine into Family Practices in Germany: Results of a National Survey). Tato práce, jejímiž autory byl tým německých lékařů z Univerzity v Heidelbergu a Tübingen pod vedením profesorky Stefanie Joos, shrnuje výsledky celonárodního průzkumu, který se uskutečnil v Německu v roce 2007.

Studie ve svém úvodu popisuje situaci CAM v Německu: Celkové procento osob se zkušenostmi s CAM v Německu vzrostlo z 52% v roce 1970 na 73% v roce 2002. Některé disciplíny CAM (naturopatie, chiropraxe, homeopatie, fyzioterapie, akupunktura a další) jsou akreditovány Německou spolkovou lékařskou komorou. Rodinní lékaři mohou po teoretickém a praktickém výcviku získat dodatečnou kvalifikaci v CAM. Na konci roku 2006 bylo mezi všemi 407 000 německými lékaři registrováno 47 193 kvalifikací v CAM. Vedle nich je v Německu široké spektrum terapií CAM poskytováno licencovanými nelékařskými praktiky, tzv. „Heilpraktikery“. Toto povolání nevyžaduje lékařské vzdělání. „Heilpraktiker" však musí absolvovat zkoušku ze základních lékařských znalostí a dovedností, aby získal státní licenci. Vzhledem k vzrůstající poptávce po CAM v Německu se počet „Heilpraktikerů“ od roku 1993 do roku 2007 zvýšil z 9 000 na 20 000.

Z průzkumu jednoznačně vyplývá, že CAM je německými rodinnými lékaři vysoce oceňována a významně přispívá k zdravotní péči v Německu. Přitom autoři studie uvádějí, že pacienti očekávají nejen kombinaci, ale systémovou integraci CAM, kterou reprezentuje tzv. „integrativní medicína“ jakožto komplexní přístup k pacientovi. (174)

Uvádíme abstrakt této studie uveřejněný v databázi PubMed:

Abstrakt

Více než dvě třetiny pacientů v Německu používají komplementární a alternativní medicínu (CAM) poskytovanou buď lékařem, nebo nelékařským praktikem ("Heilpraktiker"). Existuje jen málo informací o počtu rodinných lékařů (RL) poskytujících CAM. Vzhledem k širokému veřejnému zájmu o využívání CAM se tato studie zaměřila na zjištění využití CAM a postoje k CAM mezi RL v Německu. Korespondenční dotazník vytvořený na základě kvalitativně odvozených dat byl zaslán 3000 náhodně vybraným rodinných lékařů v Německu. Všem RL, kteří dotazník nevrátili, byl zaslán dopis s upomínkou, obsahující pohlednici s dotazem na využití CAM v praxi a na důvody neúčasti v průzkumu. Z 3000 RL vrátilo dotazník 1027 (34%) a 444 (15%) vrátilo pohlednici. Celkem 886 z 1471 reagujících RL (60%) uvedlo, že ve své praxi využívají CAM. Pozitivní postoj k CAM uvedlo 503 RL (55%), spíše negativní postoj 127 RL (14%). Chiro-terapie, relaxace a neurální terapie byly hodnoceny rodinnými lékaři jako nejpřínosnější terapie CAM, zatímco neurální terapie, fytoterapie a akupunktura byly terapie nejčastěji užívané. Tento průzkum jasně ukazuje, že CAM je vysoce hodnocen mnoha rodinnými lékaři a již významným způsobem přispívá k primární péči v Německu. Proto by se mělo zvýšit vzdělávání a výzkum CAM. Dále by v souvislosti s poskytováním CAM rodinnými lékaři měla být diskutována úloha nelékařských poskytovatelů CAM v německém systému zdravotní péče.“ (175)

 
(174) JOOS, S., MUSSELMANN, B., SZECSENYI, J. Integration of complementary and alternative medicine into family practices in Germany: results of a national survey. Evidence-based complementary and alternative medicine [online]. 2011;2011:495813. doi: 10.1093/ecam/nep019. Epub 2010 Oct 19. [cit. 2016-06-29]. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19293252

(175) Joos S, Musselmann B, Szecsenyi J. Integration of complementary and alternative medicine into family practices in Germany: results of a national survey [online]. Evid Based Complement Alternat Med 2009; Mar 17 [cit. 2016-06-29]. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19293252
Překlad – KoS.