ZPĚT

Asociace CAM

V Evropě

EUROCAM
EUROCAM je pravděpodobně největší asociace evropských nadnárodních pacientských a lékařských organizací CAM, lektorů CAM a vyškolených praktiků CAM. „Cílem EUROCAMu je podporovat přínos komplementární a alternativní medicíny pro lepší zdraví v Evropě. (…) Cílem EUROCAMu je podporovat a usnadňovat roli CAM v udržování zdraví občanů, upozorňovat na prevenci nemocí s pomocí CAM v politice a programech veřejného zdraví EU, urychlit dostupnost CAM, a obecně podporovat CAM na evropské úrovni.“ (276) Je jednotným hlasem organizací se zájmem o CAM při komunikaci s orgány Evropské Unie.
https://cam-europe.eu/

Členové asociace EUROCAM:

EUAA
European Ayurveda Association (Evropská asociace pro ajurvédu)
http://www.euroayurveda.eu
(z ČR je členem profesní komora Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky – https://www.sanator.cz)

EURAMA
European Ayurveda Medical Association (Evropská lékařská asociace pro ajurvédu)
http://www.ayurveda-association.eu

ECCH
European Central Council of Homeopaths (Evropská centrální rada homeopatů)
http://www.homeopathy-ecch.org

ECH
European Committee for Homeopathy (Evropský výbor pro homeopatii)
http://www.homeopathyeurope.org
(z ČR je členem Česká lékařská homeopatická společnost – http://www.clhs.cz)

ECPM
European Council of Doctors for Plurality in Medicine
(Evropská rada lékařů pro pluralitu v medicíně)
http://www.ecpm-europe.ch

EFHPA
European Federation of Homeopathic Patients' Associations
(Evropská federace asociací homeopatických pacientů)
http://www.efhpa.eu

EFFO
European Federation and Forum of Osteopaths (Evropské sdružení a forum osteopatů)
https://www.effo.eu/

EFPAM
European Federation of Patients' Organisations for Anthroposophic Medicine
(Evropská federace pacientských organizací pro antroposofickou medicínu)
http://www.efpam.eu

EHTPA
European Herbal & Traditional Medicine Practitioners Association
(Evropská asociace pro praktiky bylinné a tradiční medicíny)
http://ehtpa.eu

ETCMA
European Traditional Chinese Medicine Associations
(Evropská asociace pro tradiční čínskou medicínu)
http://www.etcma.org
(z ČR je členem Komora Tradiční čínské medicíny – http://www.komoratcm.cz)

IAVH
International Association for Veterinary Homeopathy
(Mezinárodní asociace pro veterinární homeopatii)
http://iavh.org

ICMART
International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques
(Mezinárodní rada lékařské akupunktury a přidružených technik)
http://www.icmart.org
(z ČR je členem Česká lékařská společnost pro akupunkturu lékařské asociace ČR JE Purkyně – http://www.akupunktura.cz)

IFAAET
International Federation of Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies
(Mezinárodní federace antroposofických umění a eurytmických terapií)
http://ifaaet-medsektion.net

IVAA
International Federation of Anthroposophic Medical Associations
(Mezinárodní federace antroposofických lékařských asociací)
http://www.ivaa.info
(z ČR je členem Česká společnost anthroposofických lékařů – http://www.anthroposof.cz)
 

CAMDOC Aliance
„Sdružuje asi 130 evropských organizací lékařů praktikujících CAM.“ (277) „Posláním CAMDOC je rozvíjet a usnadnit integraci dobře zavedených a úctyhodných metod CAM do evropských zdravotnických politik s cílem poskytnout evropským občanům doplněk medicíny, který CAM může poskytnout.“ (278)
Členové CAMDOC Aliance: ECH, ECPM, ICMART a IVAA (současně jsou členem asociace EUROCAM).
http://www.camdoc.eu

EFCAM – European Federation of Complementary and Alternative Medicine
„Evropská federace pro komplementární a alternativní medicínu je federací sdružující evropské svazy specifických metod CAM a národní zastřešující organizace CAM. Tato federace vznikla v prosinci 2004 jakožto fórum a již předtím, než byla registrována jako nezisková organizace, se stala významným zástupcem praktiků CAM v Evropě, čítající přibližně 20 metod CAM ve 23 zemích.“ (279)
http://www.efcam.eu

„Členové EFCAM:
CELOEVROPSKÉ PROFESNÍ ORGANIZACE CAM

ESF
European Shiatsu Federation (Evropská federace shiatsu)
http://www.shiatsufederation.eu
(z ČR je členem Česká asociace shiatsu – http://www.shiatsuasociace.cz)

RiEN
Reflexology in Europe Network (Evropská síť reflexologie)
http://www.reflexeurope.org

NÁRODNÍ ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE CAM

FICTA
Ireland: Federation of Irish Complementary Therapy Associations
(Federace irských asociací pro komplementární léčbu)
http://www.ficta.com

RBCZ
Holland: Rijksregister Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg
(Národní registr odborníků v komplementární péči)
http://www.rbcz.nu

APTN-COFENAT
Spain: Asociación Española de Terapias Naturales y No Convencionales
(Španělská asociace pro přírodní a nekonvenční léčby)
http://www.cofenat.es “ (280)

Evropská rada lékařů pro pluralitu v medicíně (European Council of Doctors for Plurality in Medicine – ECPM)
„ECPM je evropskou federací lékařských sdružení čítající více než 50000 členů, kteří praktikují metody komplementární a alternativní medicíny (CAM). (…) Mimoto je zde 45 zdravotnických sdružení (homeopatie, antroposofická medicína, čínská medicína a akupunktura, bylinná medicína, naturopatie, neurální terapie, manuální medicína).“ (281)
http://www.ecpm-europe.ch

 

V Evropě

Mezinárodní

Mezinárodní společnost pro výzkum komplementární medicíny
(International Society for Complementary Medicine Research – ISCMR)
„Mezinárodní společnost pro výzkum komplementární medicíny (ISCMR) je mezinárodní profesní, multidisciplinární, neziskovou vědeckou organizací, která se věnuje podpoře výzkumu komplementární a integrativní medicíny a poskytuje platformu pro výměnu znalostí a informací s cílem posílit mezinárodní komunikaci a spolupráci.“ (282)
http://www.iscmr.org

Mezinárodní rada lékařské akupunktury a přidružených technik
(International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques – ICMART)
„ICMART je nezisková mezinárodní organizace, která se skládá z přibližně 80 asociací a univerzit Lékařské akupunktury po celém světě. Čítá více než 35 000 lékařů, kteří praktikují akupunkturu a související techniky.“ (283)
http://www.icmart.org

Konsorcium akademických zdravotnických center pro integrativní medicínu
(Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine – CAHCIM)
„Posláním konsorcia je rozvinout integrativní medicínu prostřednictvím akademických institucí a zdravotnických systémů.“ (284)
http://www.imconsortium.org

USA

Národní onkologický institut – Úřad pro výzkum komplementární a alternativní medicíny v léčbě rakoviny (National Cancer Institute – Office of Cancer Complementary and Alternative Medicine – OCCAM)
„Úřad pro komplementární a alternativní medicínu v onkologii (OCCAM) je úřad Národního onkologického institutu (NCI), spadající pod Odbor léčby a diagnostiky rakoviny. OCCAM je odpovědný za výzkumnou agendu Národního onkologického institutu v komplementární a alternativní medicíně (CAM), neboť se týká prevence rakoviny, diagnostiky, léčby a zvládnutí příznaků.“285 https://cam.cancer.gov

Národní centrum pro komplementární a integrativní zdraví
(National Center for Complementary and Integrative Health – NCCIH)
„Národní centrum pro komplementární a integrativní zdraví (NCCIH) je hlavní federální agenturou pro vědecký výzkum různých léčebných systémů a systémů péče o zdraví včetně souvisejících praktik a produktů, které se obecně nepovažují za součást konvenční medicíny. NCCIH byl dříve znám jako národní centrum pro komplementární a alternativní medicínu.“ (286) (pozn. red.: NCCAM)
https://nccih.nih.gov

Seznam profesních sdružení zabývajících se energetickými terapiemi:

„ACEP – Association for Comprehensive Energy Psychology
http://www.energypsych.org

ACPEM – Association of Chartered Physiotherapists in Energy Medicine
http://www.energymedphysio.org.uk

AET – Association of Energy Therapists
http://www.energytherapists.org.uk

AETEPA – Asociación Española de Terapia Energética por Arquetipos
http://terapeutasunidos.com

AIMC – Asociación Internacional de Medicina Cuántica
https://aimedicinacuantica.wordpress.com/

ALAS – Asociacion Latinoamericana de Sanacion Reiki
http://www.alasreiki.com/

AMT – The Association for Meridian & Energy Therapies
http://theamt.com/

ASANUMED – Asociación de Sanadores Universales Mediante Energía a Distancia
http://asanumed.org

BAHA – The British Alliance of Healing Associations
http://www.britishalliancehealingassociations.com

CH – Council for Healing
http://councilforhealing.org/

CPT – Consejo Profesional de Terapeutas Holísticos
http://www.terapeutas.eu

CPT – Council of Holistic Professional Therapists
http://www.terapeutas.org

CRCH – Commission on Religious Counseling and Healing
http://crch.rbsocc.org/

EHA – Energetic Healers Association
http://www.energyhealersassociation.org

EMA – Energy Medicine Association
http://www.informationenergymedicine-association.com/

ES – Energie Santé
http://www.energie-sante.net

FEB – Federação Espírita Brasileira
http://www.febnet.org.br

FSEM – Federation of Subtle Energy Medicine
http://www.subtlehealth.org

FSHLB – Federation of Spiritual Healer Licensing Boards
http://fshlb.com

IARP – International Association of Reiki Professionals
http://iarp.org

IEHA – International Energetic Healing Association
http://www.internationaleha.org

INEH – International Network for Energy Healing
http://www.ineh.org/

ISSSEEM – International Society of Subtle Energies & Energy Medicine
http://www.issseem.org

MF – Meditation France
http://www.meditationfrance.com

NFSH – National Federation of Spiritual Healers – The Healing Trust
http://www.thehealingtrust.org.uk

TCHA – The Complementary Healing Association
http://www.thecha.co.uk/

TCHO – The Confederation of Healing Organisations
http://www.the-cho.org.uk/ “(287)

Další odkazy:

Organizace praktiků a výzkumné organizace dle zemí
http://www.education.canterbury.ac.nz/healthsciences/enzcam/organisations.shtml