ZPĚT

CAM na vysokých školách v Evropě

Situace v Evropě, pokud jde o zastoupení CAM v systému vysokoškolského vzdělávání, je méně příznivá než v USA, Kanadě, Austrálii a ve východní Asii. Převážná část vzdělání v oblasti CAM je v Evropě zajišťována neziskovými organizacemi a soukromými vzdělávacími subjekty. Přesto v některých zemích mají studenti možnost studovat některé metody CAM na vysokých školách a v mnoha zemích se mohou studenti lékařských fakult s těmito terapeutickými postupy seznámit v rámci svého studia medicíny. Ovšem, jak bylo řečeno výše, je zde opět významný rozdíl mezi tzv. starými a novými státy EU.

Citujeme z webových stránek asociace EUROCAM:

„Většina odborné přípravy v CAM je v Evropě koncipována a poskytována neziskovými asociacemi a institucemi a soukromými výukovými / školícími centry pro každou modalitu CAM. V některých členských státech jsou dnes terapie CAM vyučovány na vysokých školách v rámci bakalářského programu. Na obsah učebních osnov, úroveň znalostí a dovedností a na postupy při zkouškách obecně dohlíží jednotlivé profesní subjekty každé modality CAM (…).“  (215)

„Odborná příprava a vzdělávání lékařů v CAM se provádí většinou prostřednictvím neziskových sdružení a soukromých škol a kurzů, ale také v řadě evropských univerzit v rámci postgraduálních programů. Profesorské stolce v CAM existují minimálně v 8 státech EU a v některých členských státech jsou také katedry pro konkrétní modality CAM. Učební osnovy týkající se modalit CAM jsou součástí vysokoškolských vzdělávacích programů ve většině států EU; toto studium je ve většině zemí volitelné, v některých povinné. (216)

Profese CAM spolupracují s orgány v oblasti zdravotnictví a školství na národní úrovni, aby se mohly zavést státem uznané vzdělávací kurzy a akreditace. Je zapotřebí mnohem rychlejšího přijetí těchto iniciativ a pokroku směrem k vzájemnému ocenění a uznání na evropské úrovni.“ (217)

Asociace CAMDOC na svých stránkách zveřejnila zprávu The regulatory status of Complementary and Alternative Medicine for medical doctors in Europe, ze které citujeme úryvek vztahující se k otázce vzdělávání v oblasti CAM:

CAM na univerzitách

„Katedry pro CAM a/nebo integrační medicínu se nachází ve Francii (Nantes), Německu (Berlín, Duisburg/Essen, Rostock, Mnichov), Maďarsku (Pécs), Itálii (Florencie a Bologna), Norsku (Tromsø), Švédsku (Stockholm), Švýcarsku (Bern) a ve Spojeném království (Exeter, Sheffield, Southampton, Thames Valley).

Podle průzkumu zveřejněného v roce 2006 (Orsolya Varga O, Márton S, Molnár P /2006/. Status of Complementary and Alternative Medicine in European Medical Schools. Forschende Komplementärmedizin, 13:41–45) (218) je vzdělávání v CAM k dispozici ve 42% lékařských fakult v zemích EU15 a ve 20% fakult „nových“ členských zemí EU. Vzdělávání v CAM je realizováno na samostatných 185 katedrách v 10% lékařských fakult v zemích EU15 a v 7% fakult „nových“ členských zemí EU. Samostatné výukové kurzy CAM jsou k dispozici ve 42% v EU15 a ve 20% "nových" členských států na lékařských vysokých školách EU. Samostatné předměty CAM jsou povinné ve 13% lékařských fakult v EU15. V "nových" členských zemí EU nejsou kurzy CAM povinné na žádné z lékařských fakult.“ (219)