ZPĚT

CAM využívána praktickými lékaři 

Souběžně se vzrůstajícím zájmem pacientů o alternativní metody léčby stoupá i zájem ze strany lékařů.

Jak již bylo uvedeno výše, ve vyspělých asijských státech jsou tradiční mimomedicínské postupy společensky vysoce uznávány a státem podporovány a jsou široce využívány paralelně s konvenční medicínou. Alopatičtí lékaři zde běžně doporučují mimomedicínské terapie. Podle průzkumu např. v Japonsku 60–70% lékařů předepisuje svým pacientům léky kampo (tradiční japonská bylinná medicína). (169)

Ale i ve vyspělých západních zemích jsou terapie CAM významnou měrou využívány a doporučovány přímo praktickými lékaři. Průzkum ukázal, že 46% švýcarských lékařů využívá některou formu CAM, nejčastěji homeopatii a akupunkturu, což odpovídá procentu využití CAM ve švýcarské populaci jako celku. Srovnatelná je situace ve Velké Británii – téměř 40% britských lékařů nabízí nebo doporučuje některou formu CAM (170). Velice oblíbená je CAM v Německu – podle průzkumu 60% rodinných lékařů v Německu používá CAM ve své praxi (viz str. 166).

V této kapitole přinášíme průzkumy, které dokládají, že velká část praktických lékařů vítá možnost využít léčebné postupy CAM jako doplněk léčby, obzvláště v případech, kdy se jedná o lehčí potíže (např. u dětí), a využitím alternativního postupu nebo prostředku se lze vyhnout nepříjemným důsledkům užití chemických léčiv.


(169) WHO. WHO Traditional Medicine Strategy 2002–2005 [online]. 2002, s. 11. [cit. 2018-04-01]. Dostupné z:
(170) Tamtéž, s. 11–12.