ZPĚT

Energetická terapie reiki je v USA považována za akceptovatelnou formu ošetřovatelské péče

V recenzovaném čtvrtletním vědeckém časopise Journal of Holistic Nursing (JHN) (http://journals.sagepub.com/home/jhn), který se zaměřuje na integraci holistických zdravotních konceptů do klasické západní medicíny, bylo v roce 2013 zveřejněno druhé vydání dokumentu Rozsah a normy celostní ošetřovatelské péče (Holistic Nursing "Scope and Standards of Practice"http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0898010115614094). Dokument byl poprvé publikován v roce 2007 Asociací amerických holistických sester (American Holistic Nurses Association) ve spolupráci s Asociací amerických sester (American Nurses Association). V tomto dokumentu je reiki považována za akceptovatelnou formu ošetřovatelské péče. (232)