ZPĚT

Evropa: Integrativní onkologie v EU

Léčba rakoviny je jednou z oblastí, o které se opakovaně mluví v souvislosti se současnou krizí zdravotnictví. Výskyt rakoviny po celém světě stále narůstá, přitom konvenční protinádorová léčba není vždy úspěšná, je vysoce nákladná a navíc velice zatěžující pro pacienta.

V roce 2014 v rámci činnosti EPAAC (European Partnership for Action Against Cancer (236) ) vznikla obsáhlá zpráva CAM při léčbě rakoviny – Vývoj a možnosti integrativní onkologie (237), jejímiž autory byli především odborníci z Toskánska, kteří mají právě v této oblasti dlouhodobé zkušenosti (viz str. 199). Zpráva poukazuje na to, že přestože přímé ovlivnění rozvoje rakoviny pomocí CAM je stále spíše omezené, velice slibné je naopak využití jednotlivých terapií CAM pro zmírňování obtíží spojených s průběhem onemocnění i s průběhem protinádorové léčby. Jedná se o dlouhodobé bolesti, nevolnost, zvracení, návaly, xerostomii, mukositidu, poruchy spánku, úzkost, depresi apod. (238) Onkologičtí pacienti právě proto tyto nezatěžující alternativní metody, které mohou zlepšit kvalitu jejich života, často sami vyhledávají (239). Autoři zprávy zdůrazňují, že onkologičtí pacienti i jejich lékaři by měli být o těchto možnostech využití CAM správně a dostatečně informováni. Přístup k léčbě rakoviny by podle nich měl být multidisciplinární a měl by zajistit každému pacientovi co nejlepší možnou komplexní péči (240).

V roce 2013 toskánští vědci provedli průzkum rozšíření center integrativní onkologie v EU. Doktor Elio Rossi, který se na průzkumu podílel, zveřejnil jeho výsledek i na Mezinárodním kongresu o integrativním zdraví a medicíně v roce 2016. Na obrázku 23 je přehledová mapa, kterou použil v rámci své prezentace. Jak dokládá připojená tabulka (tabulka 8), v rámci průzkumu bylo osloveno 236 center a z nich se průzkumu zúčastnilo 123 (tj. 52,1%). Bylo zjištěno, že z 99 center, která splňovala kritéria výzkumu, 47 center v rámci EU poskytuje integrativní onkologickou péči. Jedná se o 24 center v Itálii a 23 center v dalších zemí EU. Nejčastější terapie CAM využívané v rámci péče o onkologické pacienty jsou podle průzkumu akupunktura (55,3%), homeopatie (40,4%), bylinná medicína (38,3%), tradiční čínská medicína (36,2%), antroposofická medicína (21,3%) a homotoxikologie (12,8%) (241).

Evropský průzkum center integrativní onkologie:

Rozšíření center integrativní onkologie v EU


Rozšíření center integrativní onkologie v EU

Obr. 23 – Rozmístění lékařských center v rámci EU, kde se využívají spolu s konvenční léčbou rakoviny i metody CAM jako podpůrné terapie
Zdroj: ROSSI, Elio. Integrative medicine in Italy and the Tuscany experience [online].
http://icihm.damid.de/images/Presentations/Track9_Rossi_E_Integrative_medicine_in_Italy_2016.pdf

Na stránce Doporučené odkazy můžete nalézt přehled konkrétních nemocnic a zdravotních center zejména v Evropě, kde je používána CAM společně s konvenční onkologickou léčbou, včetně odkazů na ně.


Evropský průzkum center integrativní onkologie:

Souhrná data z průzkumu: kontaktovaná centra; respondenti; respondenti splňující kriteria průzkumu; respondenti, kteří splňují kritéria průzkumu a poskytují integrativní onkologické léčebné postupy.


  Celkem Itálie Ostatní země EU
  počet % počet % počet %
Kontaktováno 236 - 74 31,4 162 68,6
Respondenti 123 52,1 53 43,1 70 56,9
Respondenti splňující kriteria průzkumu 99 80,5 41 41,4 58 58,6
Respondenti splňující kritéria a poskytující integrativní onkologii / respondenti – centra 47 47,5 24 51,1 23 48,9
Respondenti splňující kritéria a poskytující integrativní onkologii / kontaktovaná centra 47 19,9 24 32,4 23 14,1
6,5% (3) z center, která byla zahrnuta v průzkumu, bylo vyhledáno díky spolupráci přidružených/spolupracujících partnerů EPAAC (European Partnership Action Against Cancer/ Evropské partnerství pro boj proti rakovině)

Tab. 8 – Výsledky průzkumu z roku 2013, který byl zaměřen na rozšíření center integrativní onkologie v EU

Zdroj: ROSSI, Elio. Integrative medicine in Italy and the Tuscany experience [online].
http://icihm.damid.de/images/Presentations/Track9_Rossi_E_Integrative_medicine_in_Italy_2016.pdf

Doktor Elio Rossi (Tuscany Region Network for Integrative Medicine) se problematikou využití CAM v péči o onkologické pacienty zabývá dlouhodobě. Pro úplnost uvádíme i další jeho přehledovou mapu rozšíření center integrativní onkologie v Evropě (obr. 24). Zveřejnil ji v rámci Workshopu o alternativní medicíně, který proběhl na půdě Evropského parlamentu v roce 2011.

Rozmístění center integrativní onkologie v Evropské unii (stav k roku 2011)
Obr. 24 – Rozmístění center integrativní onkologie v Evropské unii (stav k roku 2011)
Zdroj: European Parliament. Workshop Alternative Medicines 2011 [online].