ZPĚT

Integrovaná medicína v nemocnicích v USA

Asociace EUROCAM ve svém materiálu z roku 2014 o situaci integrované zdravotní péče v USA informuje následovně:

„Integrovaná zdravotní péče je relativně nový pojem, který klade důraz na kombinaci CAM a biomedicíny (konvenční medicíny). Pokud se týká péče o pacienta, integrovaná zdravotní péče klade důraz na společný přístup založený na spolupráci mezi praktiky z různých oborů a na uplatňování konvenční, komplementární a alternativní zdravotní péče založené na důkazech. Ve Spojených státech je toto sloučení CAM a konvenční medicíny známo jako integrativní medicína. Ve Spojených státech Konsorcium akademických zdravotnických center pro integrativní medicínu (Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, CAHCIM) (224) zahrnuje 57 vysoce renomovaných akademických lékařských center (ta představují 20% všech amerických lékařských center). Mezi ně se řadí Lékařská fakulta Harvardovy univerzity, Univerzita Yale, Stanfordova univerzita, Klinika Mayo, Univerzita Johnse Hopkinse a jiné.“ (225)