ZPĚT

Itálie: Integrace CAM do zdravotní péče

V Itálii probíhá úsilí o vyšší míru využití CAM ve zdravotní péči na úrovni jednotlivých regionů. Přestože vládní zákon z roku 2001 vyloučil akupunkturu, fytoterapii, homeopatii a další terapie CAM ze základní zdravotní péče (LEA), některé regiony, např. Toskánsko, Bolzano, Umbrie, Valle d'Aosta, zahrnuly CAM do svého regionálního zdravotnictví.

O situaci alternativní medicíny – zvláště homeopatie – v Itálii informoval i český server „svethomeopatie.cz“ v článku Homeopatie se stala součástí italského zdravotnictví:

„V některých regionech včetně Toskánska se rozhodli zahrnout komplementární medicínu mezi základní metody péče o zdraví obyvatel a vytvořit příslušné struktury, které umožní integrovat jimi nabízené zdravotní služby do systému veřejného zdravotnictví. Region Toskánsko zřídil v roce 1998 homeopatickou kliniku v Lucce jako součást pilotního projektu s cílem zhodnotit proveditelnost plánu začlenit komplementární medicínu do systému veřejného zdravotnictví. Do dnešního dne bylo na klinice v Lucce ošetřeno přes 4 000 pacientů. Zároveň probíhal výzkum účinnosti homeopatie u celého vzorku a zvlášť u některých skupin – dětí, žen a rodičů pacientů.

Prováděla se také studie, která sledovala efekt homeopatie u atopických onemocnění, nemocí dýchacího traktu a vedlejších účinků léčby rakoviny u žen. Další části výzkumu se zabývaly finanční nákladností jednotlivých způsobů léčby, sociodemografickými charakteristikami pacientů, dodržováním norem a řízením rizik. Výsledky prokazují, že homeopatii lze efektivně integrovat do systému zdravotní péče a v některých případech může i nahradit alopatickou medicínu, a že příklad Toskánska může být užitečný při zpracování národních nebo evropských zásad užívání prostředků komplementární medicíny.“ (251)


(251) Homeopatie se stala součástí italského zdravotnictví. Svět homeopatie [online]. [cit. 02-05-2017].
Dostupné z: https://svethomeopatie.cz/cs/2243-homeopatie-se-stala-soucasti-italskeho-zdravotnictvi