ZPĚT

Konference a kongresy o CAM

Konkrétní konference v Evropě:

CAM: Innovation and Added Value for European Healthcare – Evropský parlament, Brusel, 9. října 2012. CAM: Inovace a přidaná hodnota pro evropské zdravotnictví. Konference v Evropském parlamentu organizovaná asociací EUROCAM a financovaná Evropskou komisí, Nadací Roberta Bosche a dalšími sponzory.
cam-europe.eu/cam-innovation-and-added-value-for-the-eu

WORLD CONGRESS INTEGRATIVE MEDICINE & HEALTH – Berlín, Německo, 3.–5. května 2017.
Světový kongres integrativní medicíny a zdraví. Je to 10. evropský kongres Evropské společnosti integrativní medicíny (ECIM) a 12. mezinárodní kongres Mezinárodní společnosti pro výzkum komplementární medicíny (ISCMR).
http://www.ecim-iccmr.org

INTERNATIONAL CONGRESS FOR INTEGRATIVE HEALTH & MEDICINE – Stuttgart, Německo, 9.–11. června 2016. Mezinárodní kongres pro integrované zdraví a medicínu.
http://www.icihm.org

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALTERNATIVE MEDICINE – Londýn, Spojené království, 26.–28. února 2018. 9. mezinárodní konference o alternativní medicíně.
http://alternativemedicine.euroscicon.com

ICCAIMH 2017: 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPLEMENTARY, ALTERNATIVE, INTEGRATIVE MEDICINE AND HEALTH – Londýn, Spojené království, 25.–26. května 2017.
19. mezinárodní konference o komplementární, alternativní, integrativní medicíně a zdraví.
https://www.waset.org/conference/2017/05/london/ICCAIMH/home

CAMSTRAND CONFERENCE – Warwick University, Spojené království, 6. června 2017.
Konference pro výzkumné pracovníky, zdravotnické pracovníky a terapeuty, praktiky a studenty se zájmem o výzkum komplementární medicíny.
http://www.rccm.org.uk/node/291

Další konkrétní konference ve světě:

TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE – Dubaj, Spojené arabské emiráty, 24.–26. října 2017.
7. mezinárodní konference a výstava o tradiční a alternativní medicíně.
http://traditionalmedicine.conferenceseries.com

CAM WORLD CONGRESS – Cartagena de Indias, Kolumbie, Jižní Amerika, 31. srpna – 2. září 2017.
1. světový kongres zaměřený na výzkum a nejnovější poznatky v oblasti alternativní medicíny a doplňkových terapií. S podporou Panamerické zdravotnické organizace (The Pan American Health Organization) a Světové zdravotnické organizace v Kolumbii (World Health Organization in Colombia).
http://www.camworldcongress.com

INTERNATIONAL MEETING ON COMPLEMENTARY & ALTERNATIVE MEDICINE AND THERAPIES – Charlotte, USA, 18.–19. září 2017. 5. mezinárodní setkání o komplementární a alternativní medicíně a terapiích.
http://complementarymedicine.cmesociety.com

INTERNATIONAL CONGRESS ON INTEGRATIVE MEDICINE AND HEALTH (ICIMH) – Las Vegas, USA, 17. – 20. května 2016. Mezinárodní kongres integrativní medicíny a zdraví.
http://www.icimh.org

ISSSEEM CONFERENCE – Lee Summit, USA, 21.–24. září 2016.
24. výroční konference o energetické medicíně, energetické psychologii a jemných energiích. ISSSEEM (The International Society for the Study od Subtle Energies and Energy Medicine) je mezinárodní společnost, která slouží jako otevřené fórum pro vědecké a intuitivní zkoumání integrativního léčení, aplikované spirituality a jemných sfér.
http://issseem.org/conference.html

Přehledy konaných i plánovaných konferencí o CAM:

https://www.conferenceseries.com/alternative-healthcare-meetings

https://www.omicsonline.org/alternative-healthcare-conferences.php

https://www.omicsonline.org/alternative-medicine-journals-conferences-list.php

http://www.townsendletter.com/conferencecalendar.htm