ZPĚT

Konsorcium akademických lékařských center pro integrativní medicínu v USA

Dlouhodobý trend směrem k integraci CAM do běžné zdravotní péče v USA, kdy koncepce integrativní medicíny získává stále více na významu, je zřetelný i na vývoji postoje významných univerzit ve Spojených státech. V roce 2010 byla v článku Current Issues Regarding Complementary and Alternative Medicine (CAM) in the United States zveřejněna následující informace:

„Jako projev uznání široké oblíbenosti CAM přední akademické instituce stále více začleňují CAM do lékařského vzdělávání, klinické praxe a výzkumu. Vzniklo tak národní Konsorcium akademických lékařských center pro integrativní medicínu (Consortium of Academic Medical Centers for Integrative Medicine), které sestává ze 42 akademických center, jejichž cílem je prosazovat a podporovat výzkum CAM a integrativní medicíny. S podporou federální vlády lékařské fakulty a zdravotnické školy začleňují do vzdělávání a odborné přípravy lékařů a zdravotních sester/všeobecných ošetřovatelů výuku zaměřenou na CAM a doplňky stravy. Např. Centrum pro integrativní medicínu univerzity v Arizoně nabízí lékařské pobytové programy v nemocnicích po celé zemi. Univerzita v Minnesotě rovněž nabízí volitelné kurzy zaměřené na alternativní léčebné metody, které probíhají v lékařském centru na Havaji. Přestože Harvardova univerzita netvrdí, že by podporovala nebo vyučovala alternativní medicínu, tamní studenti mají v nabídce volitelný kurz zaměřený na medicínu mysli a těla (mind–body medicine).“ (212)

Konsorcium akademických lékařských center pro integrativní medicínu vzniklo v červenci 1999 v Michiganu. Zakládajícími členy byla akademická lékařská centra IM těchto osmi univerzit: Dukeovy univerzity, Harvardské univerzity, Stanfordovy univerzity, Kalifornské univerzity v San Franciscu, Arizonské univerzity, Univerzity v Marylandu, Univerzity v Massachusetts a Univerzity v Minnesotě. Všechna tako střediska měla zkušenosti se vzděláváním, klinickou péčí a výzkumem v této oblasti. Toto jejich směřování mělo významnou podporu ze strany vedení těchto institucí. Cílem Konsorcia bylo koordinovat aktivitu vyvíjenou v tomto směru dosud izolovaně a podpořit vzájemnou informovanost a spolupráci v této oblasti. Dlouhodobou vizí bylo přispět ke vzniku nového paradigmatu pro moderní medicínu, která bude skutečně integrovat to nejlepší ze všech přístupů k péči o zdraví na všech úrovních. V následujících letech se k tomuto uskupení připojovala další akademická zdravotní střediska. Organizace se od roku 2002, kdy měla 11 členů, rozrostla na dnešních více než 70 členských akademických zdravotních středisek po celé Severní Americe. Pracovní skupiny se pravidelně scházejí a vytvářejí studijní plány, vyvíjejí standardy pro výzkum v oblasti integrativní medicíny a hledají modely integrace metod CAM do klinické zdravotní péče. (213)