ZPĚT

Královská londýnská nemocnice pro integrovanou medicínu

Příkladem, který dokumentuje dlouhodobě kladný vztah britské společnosti k alternativní medicíně, je Královská londýnská nemocnice pro integrovanou medicínu. Tato nemocnice, která je úspěšně provozována již téměř 170 let, se věnuje alternativní a integrované medicíně dokonce pod záštitou královské rodiny. Na webových stránkách je popsána pohnutá historie (246) tohoto jedinečného projektu:

Byla založena v Londýně v roce 1849 jako Londýnská homeopatická nemocnice. Založil ji doktor Frederick Foster Hervey Quin, jeden z prvních homeopatů v Británii, který se osobně znal přímo se zakladatelem homeopatie Hahnemannem. Doktor Quin byl významnou osobností své doby, osobně pečoval o členy královské rodiny.

Londýnská homeopatická nemocnice se dostala do širšího povědomí během epidemie cholery v roce 1854, kdy vykazovala pozoruhodné úspěchy. Její dobrá pověst se i nadále šířila, nemocnice získávala větší podporu a rozšiřovala své prostory. Mezi nejčastěji léčené diagnózy patřila tuberkulóza, bronchitida, revmatismus, žaludeční vředy a ženské problémy.

V roce 1936 nemocnice získala Patronát Jeho Veličenstva od krále Jiřího VI. a následně přízvisko „královská“. V roce 1948 se spolu s homeopatickými nemocnicemi v Glasgow, Liverpoolu, Bristolu a Tunbridge Wells stala součástí Národní zdravotní služby (National Health Service), přitom budoucnost homeopatie v rámci NHS osobně garantoval tehdejší ministr zdravotnictví Aneurin Bevan.

Bohužel v roce 1972 nemocnice utrpěla zničující ztrátu – blízko letiště Heathrow se zřítilo letadlo, na jehož palubě byla početná skupina lékařů, kteří cestovali na Mezinárodní homeopatický kongres do Bruselu. Během tragédie zemřelo 16 homeopatických odborníků nemocnice včetně nejzkušenějšího z nich doktora Johna Raesida. V důsledku této ztráty se dramaticky zhoršila pozice nemocnice, dokonce přišla o svoji nezávislost. Ale v reakci na to nemocnice začala rozvíjet svou činnost v dalších směrech – mimo jiné začala nabízet služby i v dalších oborech komplementární medicíny.

Na začátku 90. let nemocnice opět získala svoji samostatnost a začala rozvíjet i výukové programy a výzkumné projekty zaměřené na prokázání účinnosti komplementární léčby v souladu s požadavky medicíny založené na důkazech. V roce 2002 se nemocnice připojila k seskupení University College London Hospitals NHS Trust, což umožnilo ještě užší spolupráci komplementárních terapií s konvenční medicínou.

V letech 2002–2005 prošla nemocnice rozsáhlou rekonstrukcí a 12. října 2005 byla oficiálně znovuotevřena Princem z Walesu. Ve svém projevu princ řekl:

„Při čtení novin by člověk mohl nabýt dojmu, že komplementární a konvenční medicína jsou prakticky ve válce, ve které je komplementární a alternativní medicína na ústupu. Jak je osvěžující ocitnout se v Bloomsbury, části světa s jedinečnou koncentrací světoznámých specializovaných nemocnic a zdravotnických zařízení, a vidět realitu, která je v terénu Národní zdravotní služby zcela odlišná. Namísto nepřátelství zde existuje spolupráce a integrace: kvalifikovaní pracovníci v oblasti zdraví s odbornými znalostmi komplementární a konvenční medicíny pracují svobodně a nadšeně v této nádherné zrekonstruované budově s jediným společným cílem: zlepšit výsledky léčby u pacientů.“ (247)

Od té doby až dosud se nemocnice stále rozvíjí, od roku 2007 pod svým současným názvem Královská londýnská nemocnice pro integrovanou medicínu, rozšiřuje své služby pacientům a vyvíjí také aktivity v oblasti výzkumu, vzdělávání a informování široké veřejnosti o možnostech komplementární medicíny.248

Takto je popsána činnost nemocnice na oficiálních stránkách University College London Hospitals NHS Foundation Trust:

„Londýnská královská nemocnice pro integrovanou medicínu (Royal London Hospital for Integrated Medicine, RLHIM) je součástí organizačního seskupení univerzitních nemocnic v Londýně (University College London Hospitals NHS Foundation Trust) a představuje největší veřejný sektor pro integrovanou medicínu v Evropě.

Nemocnice poskytuje řadu léčebných metod, které jsou plně integrovány do národního zdravotnického systému Národní zdravotní služby (NHS) a konvenční medicíny.

Veškeré tyto terapie jsou vykonávány registrovanými pracovníky ve zdravotnictví, kteří mají dodatečnou odbornou přípravu v komplementární medicíně.

Až na několik výjimek se kliniky v rámci RLHIM spíše zaměřují na zdravotní stav nebo pacienta než na specifickou léčbu. Každá klinika, která poskytuje řadu léčebných metod, se přizpůsobila individuálním potřebám pacientů. Zdravotní obtíže, které se zde léčí, bývají často složitá chronická onemocnění.

Všichni lékaři v RLHIM jsou kvalifikováni v konvenční medicíně, a proto jsou schopni stanovit a doporučit konvenční i komplementární léčbu.

Integrovaná medicína sdružuje konvenční medicínu s bezpečnou a účinnou komplementární medicínou. Klade důraz na důležitost vztahu lékař-pacient a využití všech vhodných léčebných přístupů, zdravotnických profesionálů a metod, s cílem dosáhnout uzdravení a optimálního zdravotního stavu. V rámci RLHIM se pacienti aktivně podílí na péči o své zdraví.“ (249)