ZPĚT

Nárůst počtu lékařů s kvalifikací pro CAM a "Heilpraktikerů" v Německu

Profesorka Stefanie Joos z Univerzity v Tübingen, vedoucí autorského týmu výše zmíněného průzkumu, na toto téma také přednesla prezentaci Integrace CAM v primární zdravotní péči (Integration of Complementary and Alternative Care in Primary Health Care) (176) na Mezinárodním kongresu pro integrativní zdraví a medicínu v roce 2016 ve Stuttgartu. Uvádíme její graf, který dokumentuje nárůst počtu lékařů s kvalifikací v CAM a licencovaných nelékařských praktiků, tzv. „Heilpraktikerů“, kteří jsou také poskytovateli mnoha terapií CAM v Německu:

Počet lékařů s kvalifikací pro CAM a „Heilpraktikerů“ (léčitelů), kteří se specializují na terapie CAM, v Německu v posledních letech významně vzrostl (průzkum z let 1993–2011)Obr. 21 – Počet lékařů s kvalifikací pro CAM a „Heilpraktikerů“ (léčitelů), kteří se specializují na terapie CAM, v Německu v posledních letech významně vzrostl (průzkum z let 1993–2011)

Zdroj: Joos, Stefanie. Integration of Complementary and Alternative Care in Primary Health Care [online]. http://icihm.damid.de/images/Presentations/Track18_Stefanie_Joos_CAM_primary_care_06_2016_final.pdf
Překlad a barevná úprava – KoS.


(176) Joos, Stefanie. Integration of Complementary and Alternative Care in Primary Health Care [online]. International Congress for Integrative Health & Medicine June 2016 – Stuttgart, str. 7 [cit. 2016-06-26].
Dostupné z: