ZPĚT

Počet občanů vyspělých zemí, kteří využívají terapie CAM

Počet občanů vyspělých zemí, kteří využívají terapie CAM jako doplněk konvenční léčby (průzkumy z let 1997–2010)
Obr. 19 – Počet občanů vyspělých zemí, kteří využívají terapie CAM
jako doplněk konvenční léčby (průzkumy z let 1997–2010). Autor grafů – KoS.

Důvody, proč lidé vyspělých zemí vyhledávají alternativní možnosti pomoci, se v jednotlivých zemích liší, ale nejčastější z nich jsou tyto: (166)

  • rostoucí nespokojenost se stávajícími službami zdravotní péče,
  • zájem o „celostní přístup“ k pacientovi,
  • orientace na zdravý životní styl a důraz na prevenci nemocí,
  • potřeba zlepšit kvalitu života v případech, kdy není možné nemoc vyléčit,
  • neúspěch konvenční léčby (u konkrétního problému),
  • obavy z nežádoucích účinků konvenčních chemických léčiv,
  • zájem o méně zatěžující terapie CAM,
  • osobní nebo kulturní preference.

Obecně lze v těchto zemích hovořit o vzrůstající tendenci převzít zodpovědnost za vlastní zdravotní stav, (167) která je podpořena i vyšší dostupností informací a lepším povědomím o dostupných možnostech léčby.

Zároveň zde i vlivem demografického vývoje vzrůstá výskyt chronických onemocnění, jako jsou srdeční onemocnění, rakovina, cukrovka nebo duševní poruchy. Přitom některým pacientům konvenční medicína nedokáže nabídnout uspokojivé řešení – někdy není léčba dostatečně účinná nebo jen za cenu závažných vedlejších účinků. (168)

Přehled důvodů, proč pacienti po celém světě vyhledávají tradiční/komplementární a alternativní medicínu (T/CAM, resp. CAM)

Obr. 20 – Přehled důvodů, proč pacienti po celém světě vyhledávají tradiční/komplementární a alternativní medicínu (T/CAM, resp. CAM).
Autor schématu – KoS.
Zdroj: WHO. WHO Traditional Medicine Strategy 2002–2005 [online]. http://www.wpro.who.int/health_technology/book_who_traditional_medicine_strategy_2002_2005.pdf


(166) WHO. WHO Traditional Medicine Strategy 2014–2023 [online]. 2013, ISBN 978-92-4-150609-0, str. 27 [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/

(167) Tamtéž, s. 28.

(168) WHO. WHO Traditional Medicine Strategy 2002–2005 [online]. 2002, s. 2, 14, 15, 21 [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: