ZPĚT

Proč je racionální systematicky využít CAM v evropském zdravotnictví?

Evropští občané CAM chtějí

Takto lapidárně lze shrnout zjištění dosud provedených průzkumů ohledně postoje evropských občanů k CAM. Podle odhadů CAM v Evropě využívá 100 000 000 občanů (135) a jejich počet stále roste. I výzkumný projekt CAMbrella potvrdil, že Evropané si přejí, aby byla CAM dostupná, kvalitní a společensky uznávaná a zároveň aby byly k dispozici spolehlivé informace, podle nichž by se mohl každý zodpovědně rozhodnout, jakou léčbu si zvolí a jaké důsledky pro něho z tohoto rozhodnutí budou vyplývat (viz str. 98, 109). Takto masivní zájem by sám o sobě měl být závazkem pro demokraticky zvolené politické reprezentace. Ovšem popularita CAM není jen pouhou módní vlnou – ukazuje se, že je racionální a opodstatněná:

Nejčastější důvody vysoké obliby CAM v Evropě jsou podle dosavadních zjistění tyto:

CAM respektuje pacienta jako partnera, uznává jeho odpovědnost za vlastní zdraví a právo volby.

Toto specifikum přístupu CAM je opakovaně zmiňováno, jak v kontrastu s někdy autoritativním postojem konvenční medicíny, tak v návaznosti na otázku prevence:

„Osobní zodpovědnost za vlastní zdraví je klíčovým aspektem při prevenci nemocí. CAM vždy kladla velký důraz na:

  • významnější úlohu pacienta v systému zdravotní péče,
  • právo pacienta převzít zodpovědnost za svou vlastní zdravotní péči,
  • to, aby se občanům dostávalo více znalostí ohledně témat souvisejících se zdravím.“ (136)

CAM pracuje s pacientem jako s celistvou bytostí v celé její komplexnosti a uznává jeho jedinečnost.

Očekávání a preference pacientů se postupně mění – v současné době stále více oceňují celostní přístup, který není zaměřen pouze na vyřešení jednotlivých potíží, ale vnímá nemoc i v kontextu životní situace a s přihlédnutím k jedinečnosti konkrétního pacienta.

„Personalizovaná medicína je lékařský přístup, který je uzpůsoben pacientovi či skupině pacientů – ať už jde o prevenci, prognózu nebo léčbu. Jinými slovy opouští běžný „univerzální“ lékařský model. Tento přístup je nyní finančně podporován Evropskou komisí.“ (137)