ZPĚT

Proč je racionální využít CAM v evropském zdravotnictví?

Evropané CAM chtějí

CAM využívá 100 miliónů Evropanů

 • CAM uznává vlastní odpovědnost pacienta a jeho právo volby
 • CAM respektuje jedinečnost a komplexnost pacienta (je personalizovaná a holistická)
 • CAM nemá vedlejší účinky (je šetrnější, bezpečnější)
 • CAM aktivizuje samoléčící schopnosti organismu (je přirozenější – nezpůsobuje závislost na lécích)
 • CAM mnohdy poskytne úlevu, když konvenční léčba nestačí

Výzkumný projekt CAMbrella: Evropané si přejí, aby CAM byla:

 • DOSTUPNÁ (vlády by měly podpořit rozvoj CAM): Chceme mít možnost využít CAM v případě potřeby.
 • KVALITNÍ (vlády by měly nastavit systémy vzdělávání, certifikací, licencí): Nechceme se bát zdravotní nebo finanční újmy.
 • TRANSPARENTNÍ (vlády by měly zajistit dostupnost informací): Chceme mít spolehlivé informace pro rozhodování o svém zdraví.
 • RESPEKTOVANÁ (vlády by měly vytvořit podmínky pro komunikaci a spolupráci konv. medicíny a CAM):
  Nechceme se stydět vyhledat CAM a mluvit o tom s lékařem.

Existují podložené informace o CAM

 • Existují výzkumy bezpečnosti a účinnosti využití CAM (PubMed, Cochrane)
 • Existují ekonomické analýzy nákladové efektivity CAM
 • Existují dlouhodobé zkušenosti s využitím CAM ze zahraniční praxe (USA, Kanada, Austrálie, východní Asie)

Evropské systémy zdravotnictví jsou FINANČNĚ NEUDRŽITELNÉ
CAM je cestou z krize

Vzrůst civilizačních, chronických chorob:
rakovina, cukrovka, srdeční choroby, psychické poruchy…

 • CAM klade důraz na zdravotní gramotnost a udržování zdraví (strava, cvičení, životní rytmus, zvládání stresu apod.) – předchází civilizačním chorobám
 • CAM pomáhá zlepšit kvalitu života u nevyléčitelných stavů
 • CAM pomáhá pacientům zvládat vedlejší účinky konvenční léčby (rakovina)

Stárnutí populace

 • CAM podporuje zdravé aktivní stárnutí
 • CAM pomáhá zlepšit kvalitu života

Vysoké náklady na zdravotní péči

 • CAM pomáhá snižovat nutnost drahých lékařských intervencí
 • CAM předchází nemocem nízkonákladovými intervencemi
 • CAM pomáhá (při spolupráci s medicínou) zvýšit účinnost konv. léčby

Antimikrobiální rezistence – závažná celosvětová hrozba

 • CAM podporou zdravého životního stylu snižuje nutnost užívání antibiotik
 • Některá léčiva CAM mohou být alternativou antibiotik

Miliardové náklady spojené s chybnými medicínskými intervencemi

 • CAM je bezpečná a nevytváří riziko následných kompenzací
Zdroje: dokumenty asociace EUROCAM, závěrečná zpráva CAMbrelly