ZPĚT

Průzkum ve Filadelfii: Pozitivní účinky využití CAM při péči o onkologické pacienty

V roce 2013 byl týmem vědců převážně z Pensylvánské university ve Filadelfii proveden průzkum účinků terapií CAM na onkologické pacienty. Jeho výsledky byly následně uveřejněny ve studii s názvem Využití komplementární a alternativní medicíny a pozitivní zjištění u pacientů s rakovinou (235) (Complementary and Alternative Medicine Use and Benefit Finding Among Cancer Patients). Výzkum byl proveden na třech ambulantních onkologických klinikách v Abramsonově onkologickém centru při Pensylvánské univerzitě ve Filadelfii. Šlo o průřezový průzkum velkého heterogenního vzorku onkologických pacientů starších 18 let. Pacienti byli (se souhlasem onkologa) na základě své lékařské dokumentace oslovováni v čekárnách onkologických klinik a po poskytnutí informovaného souhlasu vyplnili připravený dotazník. Studie byla schválena Institucionální kontrolní radou Pensylvánské univerzity. Uvádíme abstrakt této studie uveřejněný v databázi PubMed:

„Abstrakt

Záměr: Stále více onkologických pacientů si volí komplementární a alternativní medicínu jako aktivní způsob, jak zvládat fyzické, psychologické a duchovní souvislosti s onemocněním rakovinou. Tento trend jde souběžně se směřováním ke snaze pochopit, jakým způsobem těžká zkušenost, jakou je diagnóza rakoviny, může pomoci usnadnit pozitivní růst, také označovaný jako „pozitivní zjištění“. Méně známá je spojitosti mezi užíváním CAM a schopnosti nalézt přínos v onkologické zkušenosti.

Metody: Provedli jsme průřezový průzkum u onkologických ambulantních pacientů v městském akademickém onkologickém centru. Pacienti uvedli, v jaké míře využívali CAM a svá pozitivní zjištění v souvislosti s diagnózou rakoviny. K vyhodnocení jednoznačného přínosu CAM v oblasti pozitivních zjištění byla provedena hierarchická regrese s úpravou proměnných (kovariát). Byl nalezen vztah mezi konkrétními modalitami CAM a pozitivními zjištěními.

Výsledky: Z 316 účastníků 193 (61,3%) uvedlo, že využívalo CAM po stanovení diagnózy. Faktory spojené s užíváním CAM byly: ženské pohlaví (p=0,005); vysokoškolské nebo vyšší vzdělání (p=0,09); diagnóza rakoviny prsu (p=0,016); a období 12 až 36 měsíců po diagnóze. V hierarchické regresi přispěl faktor rasy k největšímu unikátnímu rozptylu, co se týká pozitivních zjištění (23%). Následovala doba od zjištění diagnózy a věk. Co se týká úpravy proměnných (kovariát), pouze CAM představovala 13% rozptyl při pozitivních zjištěních. Jedinci, kteří využívali energetické léčby a energetické léčebné metody, udávali výrazně větší přínos než ti, kteří těchto postupů neužívali. Speciální strava, bylinné léčebné přípravky, vitamíny a masáže představovaly menší nárůst pozitivních zjištění a akupunktura, chiropraxe, homeopatie, relaxační techniky, jóga a tai chi nebyly výrazně spojovány s pozitivními zjištěními.

Závěry: Pacienti, kteří využívali CAM po diagnóze rakoviny, uváděli vyšší míru pozitivních zjištění než ti, kteří CAM nevyužívali. Je třeba dalšího výzkumu, aby se posoudil příčinný vztah mezi užíváním CAM, pozitivními zjištěními a psychosociální pohodou.“