ZPĚT

Recenzované vědecké časopisy věnované CAM

Konkrétní časopisy (spíše všeobecně zaměřené, ale pak je řada dalších zaměřených více na konkrétní obor):

The Journal of Alternative and Complementary Medicine
Časopis alternativní a komplementární medicíny, impakt faktor 1.622 (2016).
www.liebertpub.com/overview/journal-of-alternative-and-complementary-medicine-the/26/

Complementary Therapies in Medicine
Komplementární léčebné metody v medicíně, impakt faktor 2.013 (2016).
www.journals.elsevier.com/complementary-therapies-in-medicine/

Evidence-based Complementary and Alternative Medicine (eCAM)
Komplementární a alternativní medicína založená na důkazech (eCAM), impakt faktor 1.740 (2016).
www.hindawi.com/journals/ecam/

BMC Complementary and Alternative Medicine
Komplementární a alternativní medicína BMC, impakt faktor 2.288 (2016).
bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/

Alternative Medicine Review
Hodnocení alternativní medicíny, impakt faktor 3.833 (2014).
www.altmedrev.com/

Complementary Therapies in Clinical Practice
Komplementární léčebné metody v klinické praxi, impakt faktor 1.436 (2016).
www.journals.elsevier.com/complementary-therapies-in-clinical-practice

The European Journal of Integrative Medicine (EuJIM)
Evropský žurnál integrativní medicíny (EuJIM), impakt faktor 0.801 (2016).
www.journals.elsevier.com/european-journal-of-integrative-medicine/

Explore – The Journal of Science & Healing
Průzkumník – časopis o vědě a léčitelství, impakt faktor 1.363 (2016).
www.explorejournal.com/

Advances in Integrative Medicine
Pokroky v integrativní medicíně.
www.journals.elsevier.com/advances-in-integrative-medicine/

Integrative Medicine Insights
Poznatky integrativní medicíny.
Integrative Medicine Research (IMR)
Výzkum integrativní medicíny (IMR).
Subtle Energies Magazin
Magazín o jemných energiích.
Energy Psychology: Theory, Research, and Treatment
Energetická psychologie: teorie, výzkum a léčba.
Alternative Medicine Studies
Studie alternativní medicíny.
Alternative Therapies in Health and Medicine
Alternativní léčebné metody ve zdraví a lékařství, impakt faktor 1.326 (2015).
Integrative Cancer Therapies
Integrativní léčebné metody rakoviny, impakt faktor 1.923 (2016).
Journal of Experimental and Integrative Medicine
Časopis experimentální a integrativní medicíny.
Journal of Complementary and Integrative Medicine (JCIM)
Časopis komplementární a integrativní medicíny (JCIM).
www.degruyter.com/view/j/jcim

Research in Complementary Medicine (Forschende Komplementärmedizin)
Výzkum v komplementární medicíně.
Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine
Časopis komplementární a alternativní medicíny založené na důkazech.
Alternative & Integrative Medicine
Alternativní a integrativní medicína, impakt faktor 0.78.
Alternative and Complementary Therapies
Alternativní a komplementární léčebné metody.
http://www.liebertpub.com/act

Journal of Alternative Medicine Research (JAMR)
Časopis pro výzkum alternativní medicíny (JAMR).

Seznamy vědeckých časopisů o CAM:

www.cam-europe.eu/dms/files/CAMbrella_Reports/CAMbrella-WP8final.pdf (CAMbrella, strany 81-83)
www.sciencedirect.com/science/journals/sub/compalt/all
www.rccm.org.uk/node/19
opensciences.org/journals/medicine-health-and-healing
www.integrative-medicine.fi/EN/IM_journals_EN.html
guides.lib.uci.edu/ebcam/journals
www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2707&page=1&total_size=96
www.medbioworld.com/journals.php?topic=1&concept=Complementary%20Therapies
www.medbioworld.com/journals.php?concept=Complementary+Therapies&cmdSearch=Search
www.education.canterbury.ac.nz/healthsciences/enzcam/newsletters/2013-january-february.pdf
www.omicsonline.org/alternative-medicine-journals-conferences-list.php
www.researchtrends.com/issue-35-december-2013/ancient-medicine-in-modern-times/
www.aip.cz/produkty/medicina-zdravi/ostatni/komplementarni-alternativni-medicina/

Zajímavý nerecenzovaný, ale vědecky zaměřený časopis:

Eniologie člověka – vědecko odborný časopis
„Tištěný časopis o hmotné, energetické, informační, enioanatomické, PSI-fenomenální a duchovní podstatě člověka a jeho jednotě s okolním světem.“ (288)
www.eniologiecloveka.cz

Některé zajímavé vědecké články o energetické terapii:

Speciální vydání recenzovaného vědeckého lékařského časopisu o energetické terapii Biofield
Speciální vydání vědeckého časopisu Global Advances in Health and Medicine Journal (GAHMJ) v roce 2015 o energetické terapii označované výrazem Biofield (biopole). Jeden z nejucelenějších vědeckých přehledů o tomto tématu.
www.chi.is/biofield-science-and-healing-special-issue/