ZPĚT

Reiki v nemocnicích v USA

Nemocnice ve Spojených státech svoji nabídku péče rozšiřují i o metody CAM, které pracují s životní silou. William Lee Rand, který je zakladatelem a prezidentem Centra pro výzkum reiki a Mezinárodního centra pro vyučování reiki (227), uveřejnil na stránkách této organizace svůj článek o zařazování reiki do zdravotní péče poskytované americkými nemocnicemi s názvem Reiki In Hospitals. V něm zmiňuje mimo jiné i výzkum z roku 2007, podle něhož v předcházejícím roce vyhledalo energetickou léčbu včetně reiki 1,2 miliónu dospělých Američanů. Dále citujeme z jeho článku:

„Také reiki si získává širšího přijetí ve zdravotnických zařízeních. Nemocnice metodu reiki začleňují do seznamu služeb pacientům, často s vlastními, v reiki vyškolenými lékaři, zdravotními sestrami/všeobecnými ošetřovateli a podpůrným personálem. Již v polovině 90. let se reiki užívalo v nemocnicích na operačních sálech. (228) Od té doby přijetí této metody v medicíně roste. V současnosti je uvedená v publikaci "Rozsah a standardy praxe" pro ošetřovatelský personál, jakožto přijatá forma péče. (229) Dále, článek z roku 2008 vydaný periodikem USA Today informoval o tom, že v roce 2007 15% amerických nemocnic (přes 800) nabízelo reiki jako běžnou součást služeb pacientům (230).“ (231)