ZPĚT

Velká Británie: Dlouhodobá spolupráce CAM a konvenční medicíny

WHO vydala již v roce 2001 rozsáhlý dokument Právní status tradiční a komplementární /alternativní medicíny: Celosvětový přehled (242), který poskytuje informace o právním postavení T/CAM v různých zemích. Do průzkumu bylo zahrnuto 123 zemí ze 191 členských států. O ostatních zemích, včetně České republiky, nebylo možno získat spolehlivé informace a nemohly být do průzkumu zahrnuty. Naopak Velká Británie je zde z hlediska postoje k CAM hodnocena v evropském kontextu jako velice progresivní:

„Spojené království je jedinou zemí Evropské unie, ve které existují veřejné nemocnice pro komplementární/alternativní medicínu. Je to důsledek toho, že postupně se střídající vlády zabezpečily, že dokud budou pacienti vyžadovat komplementární/alternativní léčebné metody, přístup k nim bude zaručen. V rámci veřejného zdravotnického systému Národní zdravotní služba (National Health Service) se zde skutečně nachází homeopatické nemocnice v Londýně, Glasgow, Liverpoolu, Bristolu a Tunbridge Wells (243). V Nemocnici svaté Marie (Saint Mary's Hospital) jsou k dispozici relaxační, dietetické, jógové a meditační terapie. V této nemocnici alopatičtí lékaři úzce spolupracují s nelékaři. Homeopatie poskytovaná alopatickými lékaři je součástí Národní zdravotní služby (244).

Komplementární/alternativní medikace, homeopatické přípravky a další přírodní léčivé prostředky se těší stále větší oblibě a jsou dnes široce dostupné v prodejnách se zdravou výživou a lékárnách (245).

V reakci na rostoucí využívání komplementární/alternativní medicíny ze strany veřejnosti a jako reakce na pozornost, kterou vláda věnuje otázce účinnosti CAM, byla v roce 1982 sestavena Výzkumná rada Velké Británie pro komplementární medicínu. Ta kromě jiného zaznamenala, že komplementární/alternativní medicína hraje významnou roli při snižování nákladů ve zdravotnickém systému (244).

Obecně lze konstatovat, že k tomu, aby se nealopatický praktik stal členem profesní organizace, musí být pojištěn a dodržovat Kodex profesní etiky (244).

Statistika

Během posledních 20 let se zájem o komplementární/alternativní medicínu zvýšil. Sedmdesát procent veřejnosti souhlasí s tím, aby komplementární/alternativní medicína byla široce zpřístupněna v rámci veřejného zdravotnického systému Národní zdravotní služby. Konkrétně se jedná o léčebné systémy jako osteopatie, akupunktura, chiropraxe a homeopatie.“