ZPĚT

Zajímavé knihy, dokumenty a články

Daniel J. Benor, M.D. SPIRITUAL HEALING – Scientific Validation of a Healing Revolution
[Duchovní léčba – vědecké ověření revoluce v léčbě].
Wholistic Healing Publications, 2001, ISBN 0-9754248-5-8.
Pravděpodobně nejobsáhlejší kniha o výzkumech duchovní léčby. Dostupné z:
danielbenor.com/product/ebook-healing-research-vol-i-pop-ed-spiritual-healing/

Edwards, Sandy. HEALING in a HOSPITAL - Scientific evidence that spiritual healing improves health.
2016. ISBN 978-0-9575169-1-5.
Kniha o jednom z největších randomizovaných kontrolovaných výzkumů duchovní léčby v posledních letech na 200 nemocničních pacientech provedeném Univerzitou v Birminghamu. Bližší informace na:
www.healinginahospital.uk

Regulační status komplementární a alternativní medicíny pro lékaře v Evropě v roce 2010
CAMDOC ALLIANCE. The regulatory status of Complementary and Alternative Medicine for medical doctors in Europe [online]. 2010 [cit. 2015-09-01]. Dostupné z:
www.camdoc.eu/Pdf/CAMDOCRegulatoryStatus8_10.pdf
www.camdoc.eu/Survey/Introduction.html

Komplementární medicína (CAM) – její současné postavení a potenciál pro evropskou zdravotní péči
Complementary medicine (CAM) – Its current position and its potential for European healthcare.
Dostupné  z:
www.anthromed.org/UploadedDocuments/CAM%20brochure%20complete.pdf

Neharmonizovaná regulace CAM v Evropě – důsledky pro bezpečnost pacientů
Disharmonized regulation of CAM in Europe – implications for patient safety.
Dostupné z:
brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/184764

Komplementární a alternativní terapie pro pacienta dnes a zítra
Complementary and alternative therapies for patients today and tomorrow.
Zpráva ze semináře, který se konal v Evropském parlamentu v Bruselu 16. října 2017, o nejnovějších poznatcích a trendech v oblasti komplementárních a alternativních terapií. Dostupné z:
www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)614180

Přehled a popisy různých druhů energetických terapií
Mapping the Field of Subtle Energy Healing
noetic.org/research/projects/mapping-the-field-of-subtle