ZPĚT

Účast profesní komory Sanátor na 1. mezinárodním sympoziu o integrativním zdraví a vzdělání, univerzita Tarragona 12. září 2019

Tarragona:
Historické město se silnou římskou tradicí hostilo ve své univerzitě 1. část kongresu. Našli jsme zde významné celosvětové kontakty, ale hlavně překrásné osobnosti s obrovským rozsahem zájmů.

 
 

Přehled aktivit KoS a ITCIM: