ZPĚT

Účast ředitele profesní komory Sanátor na 6. Ministerské konferenci WHO v Ostravě 

Představitel profesní komory Sanátor Tomáš Pfeiffer se zúčastnil 6. Ministerské konference životního prostředí a zdraví v Ostravě. Tuto akci celoevropského i světového významu zorganizovala Regionální kancelář WHO pro Evropu ve spolupráci s Evropskou hospodářskou komisí OSN (UNECE) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP). Na přípravách konference se rovněž podílela vláda České republiky, Moravskoslezský kraj a město Ostrava. U příležitosti podepsání Ostravské deklarace se sešli ministři zdravotnictví a životního prostředí z členských států a zástupci státního a soukromého sektoru. Cílem konference bylo propojit jednotlivé zájmové strany členských států tak, aby byl navázán dialog v otázkách významných environmentálních hrozeb pro lidské zdraví.


V programu konference byla celá řada doprovodných akcí a přednášek, v rámci kterých zaznívala mnohá alarmující fakta. Jednou z významných informací je například údaj o roční úmrtnosti v  Evropském regionu WHO v důsledku environmentálních rizik, kterým se dá předejít, či mohou být zcela eliminovány. Každý rok zemře v důsledku těchto rizik 1,4 milionů obyvatel což je 16% z celkového počtu veškerých úmrtí. (zdroj) Mezi determinanty, které významně narušují zdraví člověka, patří: znečištěné ovzduší, nedostatečné zásobování vodou a sanitárními službami, nebezpečné chemické látky, nadměrná produkce odpadu, kontaminace půdy či změny klimatu.


Součástí akce byla také tisková konference, na které vystoupili: Ivo Vondrák (hejtman Moravskoslezského kraje), Tomáš Macura (primátor města Ostravy), Miloslav Ludvík (ministr zdravotnictví ČR), Richard Brabec (ministr životního prostředí ČR), Zsuzsanna Jakab (Regionální ředitelka WHO pro Evropu) a Ibrahim Thiaw (zástupce výkonného ředitele OSN Programu pro životní prostředí). Poslední jmenovaný zdůraznil provázanost životního prostředí a zdraví obyvatel. Během svého výstupu na konferenci řekl: „Lidé znečišťují vše, co konzumujeme a dýcháme.“ Poukázal, že jen zdravý ekosystém a prostředí může prospívat zdraví člověka a doplnil, že tradiční medicína na zdravém ekosystému závisí. Svůj kladný přístup k otázkám doplňkové a nemedicínské léčby vyjádřil při samotné tiskové konferenci, kdy akcentoval vzrůstající tendenci obyvatel vyhledávat alternativní metody léčby. Během krátkého osobního rozhovoru se sanátorem Tomášem Pfeifferem se obě strany shodly na významu doplňkových léčebných metod.

 
 

Přehled aktivit KoS a ITCIM: