ZPĚT

Profesní komora Sanátor na konferenci EUROCAM v Bruselu

Ředitel profesní komory Sanátor Tomáš Pfeiffer na konferenci v Bruselu
Ředitel profesní komory Sanátor Tomáš Pfeiffer na konferenci v Bruselu

Ředitel profesní komory Sanátor (KoS) Tomáš Pfeiffer se zúčastnil konference v Bruselu, kterou pořádala organizace EUROCAM, s názvem "Reducing the need for antibiotics; The contribution of CAM treatment strategies" (Snižování potřeby antibiotik; Přínos léčebných strategií CAM). Konference se zabývala jedním z aktuálních celosvětových problémů v oblasti zdravotnictví, kterým je antibiotická rezistence. Právě toto téma patří vedle rostoucího počtu onkologicky nemocných pacientů či nárůstu chronicky nemocných k jedné z největších výzev v oblasti zdravotnictví vůbec.

Na konferenci bylo uvedeno, že do roku 2050 hrozí až 10 milionů úmrtí ročně v důsledku antibiotické rezistence.* Cílem konference bylo najít pomoc také v oblasti CAM, která přináší potenciál nejen z pohledu zlepšování kvality života obyvatel, ale také z hlediska finančních úspor v rámci národních systémů zdravotní péče.

* https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/summary-latest-data-antibiotic-resistance-european-union

Videozáznam - Vyjádření zástupců předních světových organizací k problematice tradiční, komplementární a integrativní medicíny (TCIM)

 
 

Přehled aktivit KoS a ITCIM: