ZPĚT

Plánování mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce pro řešení dnešního globálního paradoxu zdraví, Innsbruck 6. 2. 2020

 
 

Přehled aktivit KoS a ITCIM: