ZPĚT

Profesní komora Sanátor na Odborném sympoziu INTEGRATIVNÍ MEDICÍNA V ONKOLOGII, pořádaném Českou lékařskou společností integrativní medicíny dne 26. října 2018

 
 

Přehled aktivit KoS a ITCIM: