ZPĚT

ISCMR - Výroční valná hromada 2021

Mezinárodní společnost pro výzkum tradiční, komplementární a integrativní medicíny (ISCMR), 17. 12. 2021

www.iscmr.org
 
 

Přehled aktivit KoS a ITCIM: