ZPĚT

Schůze širší rady ANME (videokonference)

15. dubna 2020 

KoS, jakožto členská organizace ANME, byla pozvána k účasti na zasedání prezidentkou ANME Norou Laubstein.

Ředitel profesní komory Sanátor, pan Tomáš Pfeiffer, zde informoval o současném stavu příprav nadcházejícího Mezinárodního kongresu zdraví 2020 Praha, představil dvě možné varianty uspořádání kongresu, zahrnující jak realizaci původního návrhu, tak i uskutečnění celé události formou videokongresu. Širší rada ANME podpořila obě navržené možnosti s ohledem na nadcházející vývoj situace.

 
 

Přehled aktivit KoS a ITCIM: