ZPĚT

Vědomý soucit se sebou samým v péči o onkologicky nemocné

Britská společnost pro integrativní onkologii (BSIO), 14. 10. 2021

www.bsio.org.uk
 
 

Přehled aktivit KoS a ITCIM: